Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Komisje Rady Powiatu Wałeckiego


KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
RADY POWIATU W WAŁCZU

Lp.
IMIĘ I NAZWISKO
F U N K C J A

1.

Andrzej Gostołek

Przewodniczący Komisji
2. Przemysław Maksymowicz
Wiceprzewodniczący Komisji
3.
Tadeusz Wenio
Członek Komisji
4. Tomasz Srebrzyński
Członek Komisji
5. Janusz Ciaś
Członek Komisji
6. Cezary Skrzypczak
Członek Komisji
7. Jerzy Goszczyński
Członek Komisji
8. Janusz Różański
Członek Komisji
9. Danuta Kęsek
Członek Komisji


KOMISJA EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH
RADY POWIATU W WAŁCZU

Lp.
IMIĘ I NAZWISKO
F U N K C J A

1.

Anna Jarczewska

Przewodniczący Komisji
2. Sławomir Niewczas
Wiceprzewodniczący Komisji
3. Bogdan Białas
Członek Komisji
4. Jan Grudziński
Członek Komisji
5. Jerzy Goszczyński
Członek Komisji
6. Andrzej Gostołek
Członek Komisji
7. Mirosław Wiercioch
Członek Komisji
8. Ireneusz Sawczyszyn
Członek Komisji
9. Janusz Różański
Członek Komisji


KOMISJA REWIZYJNA
RADY POWIATU W WAŁCZU

Lp.
IMIĘ I NAZWISKO
F U N K C J A

1.

Tomasz Srebrzyński

Przewodniczący Komisji
2. Janusz Ciaś
Wiceprzewodniczący Komisji
3. Anna Jarczewska
Członek Komisji
4. Roman Wiśniewski
Członek Komisji
5. Mirosław Wiercioch
Członek Komisji


KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
RADY POWIATU W WAŁCZU

Lp.
IMIĘ I NAZWISKO
F U N K C J A

1.

Danuta Kęsek

Przewodniczący Komisji
2. Ireneusz Sawczyszyn
Wiceprzewodniczący Komisji
4. Sławomir Niewczas
Członek Komisji
5. Roman Wiśniewski
Członek Komisji
6. Przemysław Maksymowicz
Członek Komisji