Poprawny CSS!
Powiat Wałecki


Powiat Wałecki

Wnioski o przyznanie nagrody honorowej Laur Powiatu Wałeckiego.


LAUREACI NAGRODY HONOROWEJ
LAUR POWIATU WAŁECKIEGO
I SUPER LAUR POWIATU WAŁECKIEGOPowiat Wałecki
Nagroda honorowa "Laur Powiatu Wałeckiego" przyznawana jest raz w roku osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym, zawodowym i gospodarczym oraz innym jednostkom organizacyjnym, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, społecznego lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego i jego promocji, albo szczególnymi osiągnięciami indywidualnymi rozsławiły jego imię.
Nagroda przyznawana jest w kategoriach: działalność gospodarcza, działalność społeczna, działalność sportowa i działalność kulturalna. Za szczególnie wybitne osiągnięcia, które przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, społecznego lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego przyznawana jest również nagroda specjalna "Super Laur" Powiatu Wałeckiego.


LAUR POWIATU WAŁECKIEGO 2017 - 21 kwietnia 2017 r.


W piątek 21 kwietnia br. w Wałeckim Centrum Kultury po raz dziesiąty przyznano nagrody honorowe "Laur Powiatu Wałeckiego" oraz nagrodę specjalną "Super Laur Powiatu Wałeckiego". Tegoroczna uroczystość połączona była z konferencją poświęconą prezentacji współpracy Powiatu Wałeckiego i Urzędu Oder - Welse,
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
w ramach projektu pn. "Współpraca polsko- niemiecka Powiatu Wałeckiego i Amt Oder- Welse na przykładzie modelu Laur Powiatu Wałeckiego", dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas tegorocznej gali nagrodę honorową "Laur Powiatu Wałeckiego" w kategorii działalność społeczna otrzymał Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Dzieci, Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz ADHD "Drużyna Ananasów i Przyjaciele", Rodzinne Ogrody Działkowe "Relaks" w Mirosławcu oraz Andrzej Przywecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W kategorii działalność kulturalna i edukacyjna nagrodą "Laura" uhonorowano Zespół Taneczny "ABRAKADABRA", Grupę KLAKSON oraz Dom Kultury w Człopie.
Wyróżnienia powędrowały do Muzeum Ziemi Wałeckiej, Wałeckiego Towarzystwa Muzycznego oraz Estery Naczk Studio ESTI.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Za osiągnięcia w dziedzinie sportu nagrodę "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Klub Sportowy "KORONA WAŁCZ", a wyróżnienia Klub Sportowy "Żak" oraz Łukasz Gniot.

W kategorii działalność gospodarcza nagroda trafiła do firmy Żywiec Zdrój S.A. Zakład w Mirosławcu, a wyróżnienie do Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Tucznie.

Nagrodę specjalną "Super Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymali Alina i Bolesław Rafałko.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Celem projektu było zacieśnienie współpracy transgranicznej pomiędzy partnerami oraz wymiana doświadczeń w zakresie współpracy samorządów z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi w obu regionach.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Projekt pn. "Współpraca polsko- niemiecka Powiatu Wałeckiego i Amt Oder- Welse na przykładzie modelu Laur Powiatu Wałeckiego "był dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania).
Powiat WałeckiLAUR POWIATU WAŁECKIEGO 2016 - 13 maja 2016 r.
W dniu 13 maja 2016 r. w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyła się IX gala wręczania nagród honorowych "Laur Powiatu Wałeckiego" 2016.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Nagroda honorowa "Laur Powiatu Wałeckiego" przyznawana jest raz w roku osobom fizycznym, prawnym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym, zawodowym i gospodarczym oraz innym jednostkom organizacyjnym, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, społecznego lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego, albo szczególnymi osiągnięciami indywidualnymi rozsławiły jego imię.

Nagrodę tę przyznaje kapituła, w skład której wchodzi: Zarząd Powiatu, laureaci nagrody specjalnej "Super Laur Powiatu Wałeckiego" z poprzednich edycji oraz ubiegłoroczni laureaci nagrody honorowej "Laur Powiatu Wałeckiego". Laur przyznawany jest w kategoriach: działalność społeczna, działalność kulturalna i edukacyjna, działalność sportowa oraz działalność gospodarcza.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W tym roku przyznano także nagrodę specjalną "Super Laur Powiatu Wałeckiego", za szczególne osiągnięcia, które przyczyniły się do rozwoju i promocji Powiatu Wałeckiego.

Zaproszonych gości przywitał Starosta Wałecki - dr Bogdan Wankiewicz, który w krótkim wystąpieniu przedstawił ideę przyznawania nagrody honorowej "Laur Powiatu Wałeckiego".

Kolejnym punktem uroczystości było podpisanie umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a jednostkami samorządowymi z terenu powiatu wałeckiego na realizację Kontraktu Samorządowego, pn. "Metalowa dźwignia regionu" - rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego".
W ramach Kontraktu zostaną zrealizowane 22 projekty priorytetowe na łączną kwotę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 36 930 522,13, w tym 13 projektów na kwotę 18 685 857,92 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 9 projektów na kwotę 18 244 664,21 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głos w sprawie Kontraktu Samorządowego zabrała Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego- Pani Anna Mieczkowska. Następnie zaprezentowano nominowanych do nagrody w poszczególnych kategoriach oraz przystąpiono do wręczania nagród.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Nagrodę honorową "Laur Powiatu Wałeckiego" w kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA" otrzymał WAŁECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
 • Pan Bernard Bartosik
 • Pan Roman Wiśniewski.
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I EDUKACYJNA", nagrodę honorową "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała Biblioteka Publiczna w Mirosławcu.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
 • Dom Kultury w Człopie,
 • Szkoła Tańca "Astra- Luna".
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA" Kapituła przyznała w tym roku dwa równorzędne wyróżnienia dla:
 • Anny Góralskiej
 • Klubu Sportowego "Korona" Wałcz.
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA" nagrodę honorową "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała Agencja Handlowa "BAZA" Sp. z o.o.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Klaster Metalowy "METALIKA"
 • Nadleśnictwo Wałcz.
Nagrodę specjalną "Super Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Krzysztof Głowacki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Nagrody i wyróżnienia wręczali: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego- Anna Mieczkowska, Starosta Wałecki- Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki- Jolanta Wegner oraz Przewodniczący Rady Powiatu- Bogdan Białas.

Wśród zaproszonych na uroczystość gości byli m.in.: Anna Mieczkowska- Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Eligiusz Komarowski- Starosta Pilski, Jacek Klimaszewski- Wicestarosta Czarnkowsko- Trzcianecki, ks. Prałat Romuald Kunicki (zdobywca nagrody Specjalnej Super Laur Powiatu Wałeckiego), Bogusława Towalewska- Burmistrz Miasta Wałcz, Jan Matuszewski- Wójt Gminy Wałcz, Piotr Pawlik- Burmistrz Mirosławca, Krzysztof Hara- Burmistrz Tuczna, Zdzisław Kmieć- Burmistrz Miasta i Gminy Człopa, dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek- Rektor PWSZ w Wałczu, Krystyna Kołodziejska-Motyl- radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radni rad gmin i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, przedsiębiorców, szkolnictwa, organizacji pozarządowych oraz lokalnych mediów.
Do zgromadzonych na uroczystości kilka słów w listach skierowali: Senator RP- Grażyna Anna Sztark, Poseł na Sejm RP- dr Stanisław Gawłowski oraz Poseł na Sejm RP- Marek Hok.
Galę poprowadzili Agnieszka Jaskulska oraz Jarosław Rachubiński. Uroczystość uświetnił występ kwartetu smyczkowego "La Fonica Quartet" w repertuarze "Najpiękniejsze Tanga Świata" .


LAUR POWIATU WAŁECKIEGO 2015 - 24 kwietnia 2015 r.


W dniu 24 kwietnia 2015 r. w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyło się "Polsko - niemieckie seminarium na temat współpracy samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną na przykładzie modelu Laur Powiatu Wałeckiego 2015" podsumowujące współpracę transgraniczną.

Podczas uroczystości ze strony niemieckiej głos zabrał przewodniczący niemieckiej grupy sterującej "Transgranicznym Planem Działania" Detlef Krause (Powiat Uckemark), który omówił i podsumował dotychczasową współpracę transgraniczną z Powiatem Wałeckim oraz przedstawił kierunki współpracy na kolejne lata. Dla upamiętnienia seminarium i współpracy Detlef Krause otrzymał z rąk przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Jolanty Wegner Wicestarosty pamiątkowy grawerton.

Integralną częścią Uroczystości była Gala wręczania nagród honorowych "Laur Powiatu Wałeckiego" 2015.

Nagroda honorowa "Laur Powiatu Wałeckiego", przyznawana jest raz w roku osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym, zawodowym i gospodarczym oraz innym jednostkom organizacyjnym, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, społecznego lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego i jego promocji, albo szczególnymi osiągnięciami indywidualnymi rozsławiły jego imię.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W tym roku Kapituła przyznała nagrody w kategoriach: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA, DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I EDUKACYJNA, DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA.

Za szczególnie wybitne osiągnięcia, które przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, społecznego lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego przyznana została również nagroda specjalna "Super Laur" Powiatu Wałeckiego".

Zaproszonych gości przywitał Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.
Starosta w wystąpieniu podkreślił, że 25 lat temu zaczęła odradzać się w Polsce samorządność, minione ćwierćwiecze przyniosło wiele inicjatyw, a włożony wysiłek ludzki wpłynął na zwiększenie poziomu życia mieszkańców.
Starosta podkreślił, że duże znaczenie miała w tym okresie współpraca pomiędzy partnerami niemieckimi, w tym z Gminą Pinow w Powiecie Uckermark, którego przedstawiciele: Detlef Krause wraz z delegacją obecni byli podczas uroczystości.
Starosta przypomniał w wystąpieniu ile nagród honorowych LAUR POWIATU WAŁECKIEGO I SUPER LAUR Kapituła dotychczas przyznała oraz podsumował 2014 rok pod względem gospodarczym, społecznym, kulturalnym i sportowym, dziękując wszystkim za ich dokonania.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Nagrodę specjalną za szczególne osiągnięcia "SUPER LAUR POWIATU WAŁECKIEGO" otrzymała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu.

W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA" nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała firma Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Pałac Myśliwski "Orle Solutions" w Mirosławcu,
 • Marek Michalski,
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I EDUKACYJNA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Zespół "MAJTKI BOSMANA".

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Wałczu,
 • Zespół Ludowy "Mirosławiacy",
 • Dom Kultury w Człopie.
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Mirosławcu.

Wyróżnienie w tej kategorii odebrał:
 • Tadeusz Dojss.
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Krzysztof Głowacki.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • LKS "Mirstal-Lotnik" Mirosławiec
 • Wałecki Klub Turystyki Rowerowej
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Nagrody i wyróżnienia wręczali: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu i Krystyna Kołodziejska - Motyl Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Wśród gości podczas uroczystości byli m.in.: Anna Mieczkowska Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Paweł Gwozdecki Skarbnik Powiatu, Tadeusz Wenio Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Joanna Rychlik - Łukaszewicz Wiceburmistrz Miasta Wałcza, Andrzej Potyra Członek Zarządu Powiatu Myśliborskiego, Janusz Bartczak Prezes Fundacji "Lider Wałecki", radni rad gmin i powiatu, przedstawiciele wojska policji, straży, organizacji pozarządowych oraz duchowieństwa.

Galę, którą poprowadzili Anna Goszczyńska i Paweł Gepert uświetnił występ tegorocznego Laureata Laura Powiatu Wałeckiego Zespołu "Majtki Bosmana".LAUR POWIATU WAŁECKIEGO 2014 - 28 marca 2014 r.


W dniu 28 marca 2014 r. w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyła się Uroczystość z okazji wręczania nagród honorowych "Laur Powiatu Wałeckiego" 2014.

Nagroda honorowa "Laur Powiatu Wałeckiego", przyznawana jest raz w roku osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym, zawodowym i gospodarczym oraz innym jednostkom organizacyjnym, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, społecznego lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego i jego promocji, albo szczególnymi osiągnięciami indywidualnymi rozsławiły jego imię.

W tym roku Kapituła przyznała nagrody w kategoriach: działalność gospodarcza, działalność społeczna, działalność sportowa i działalność kulturalna.

Zaproszonych gości przywitał Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.
Starosta w wystąpieniu przedstawił ideę przyznawania Nagrody Honorowej LAUR POWIATU WAŁECKIEGO.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała firma "Power - Tech" Janusz Marcin Ejma.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Albatros Aluminium Sp. z o.o. w Wałczu,
 • Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu,
 • Fabryka Mebli Tapicerowanych Iliko,
 • Klaster Metalowy "METALIKA".
W kategorii "KULTURA I NAUKA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Ośrodek Kultury w Mirosławcu. Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Stowarzyszenie "Lider Wałecki",
 • Muzeum Ziemi Wałeckiej.
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała Mieczysława Łukaszewicz.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrał:
 • Jerzy Niedźwiecki.
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał UKS Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz, który otrzymał również nagrodę specjalną od Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Andrzeja Jakubowskiego.

Nagrody i wyróżnienia wręczali: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Ponadto podczas Gali Anna Mieczkowska przekazała specjalne nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla: Muzeum Ziemi Wałeckiej z okazji 30-lecia istnienia oraz Polskie Zakłady Zbożowe w Wałczu za osiągnięcia gospodarcze.

Szczególną i niespodziewaną nagrodę otrzymał Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki od Romana Szewczyka Starosty Koszalińskiego za całokształt działalności samorządowej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wśród gości podczas uroczystości byli m.in.: Paweł Suski poseł na Sejm RP, Anna Mieczkowska Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Andrzej Jakubowski Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Henryk Wojtasik (zdobywca Super Laura Powiatu), ks. Prałat Romuald Kunicki (zdobywca Super Laura Powiatu), Roman Szewczyk Starosta Koszaliński, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Paweł Gwozdecki Skarbnik Powiatu, Dariusz Bartosik Wiceburmistrz Mirosławca, Janusz Bartczak Zastępca Wójta Gminy Wałcz, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, Elżbieta Pawlak Wiceburmistrz Tuczna radni rad gmin i powiatu, przedstawiciele wojska policji, straży oraz duchowieństwa.

Galę poprowadzili Anna Goszczyńska i Michał Cebula oraz mini konferansjerzy Kasia Barwińska i Łukasz Budzynowski, którzy wcielili się w rolę Krystyny Loskiej i Lucjana Kydryńskiego zapowiadając występy artystyczne.

Podczas Gali wystąpili: Estera Naczk, Ewa Owczarek, Agnieszka Kamińska, Patryk Wenland, Klaudia Kaczyńska, Agata Buczkowska, Dominika Wróbel, Łukszasz Kledzik oraz Karol Kus.LAUR POWIATU WAŁECKIEGO 2013 - 15 marca 2013r.


Powiat Wałecki
W dniu 15 marca 2013 r. w sali Wałeckiego Centrum Kultury odbyły się Uroczystości z okazji wręczania nagród honorowych "Laur Powiatu Wałeckiego" 2013.

Nagroda honorowa "Laur Powiatu Wałeckiego" przyznawana jest raz w roku osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym, zawodowym i gospodarczym oraz innym jednostkom organizacyjnym, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, społecznego lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego i jego promocji, albo szczególnymi osiągnięciami indywidualnymi rozsławiły jego imię.

W tym roku Kapituła przyznała nagrody w kategoriach: działalność gospodarcza, działalność społeczna, działalność sportowa i działalność kulturalna. Za szczególnie wybitne osiągnięcia Zarząd Powiatu przyznał również nagrodę specjalną "Super Laur Powiatu Wałeckiego".

Kapitułę nagrody "Laur Powiatu Wałeckiego" tworzyli: Zarząd Powiatu Wałeckiego - Starosta Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Jerzy Goszczyński, Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Łożecki, a także zwycięzcy ubiegłej edycji lub ich przedstawiciele: Bogdan Białas Prezes "Metaltech" Sp. z o.o. w Mirosławcu, ks.
Powiat Wałecki
Prałat dr Romuald Kunicki, Krzysztof Gwizdała Prezes KKT w Wałczu, Eugeniusz Tyma Prezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Import-Export BROSET Sp. z o.o. w Wałczu, J. Mosiejczuk Wiceprezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Import-Export BROSET Sp. z o.o. w Wałczu, Wanda Grochowska - Skonieczna Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu i Jarosław Horodecki - Prezes Zarządu Firmy "Ekomech" w Wałczu.


Zaproszonych gości przywitał Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.
Starosta w wystąpieniu przedstawił ideę przyznawania Nagrody Honorowej LAUR POWIATU WAŁECKIEGO i SUPER LAUR POWIATU WAŁECKIEGO oraz przypomniał obecnym dotychczasowych laureatów. Dotychczas Kapituła przyznała 4 Super Laury, 27 larów i 74 wyróżnienia we wszystkich kategoriach. Najwięcej wyróżnień 23 przyznano w kategorii gospodarczej - dużych, mikro i małych przedsiębiorstw, 22 w sporcie, 16 w kategorii kulturalnej oraz 13 w kategorii społecznej.
Starosta w swojej wypowiedzi przedstawił dokonania inwestycyjne samorządu powiatowego w 2012 oraz plany na 2013 r. Najważniejsze projekty zrealizowane przez powiat w 2012 r.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Za wsparcie przy realizacji w/w inwestycji Starosta podziękował parlamentarzystom, samorządowcom z powiatu wałeckiego i zaprzyjaźnionych, władzom wyższych uczelni, przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym.

Nagrodę specjalną za szczególne osiągnięcia "SUPER LAUR POWIATU WAŁECKIEGO" otrzymał Henryk Wojtasik.

W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Zakład Transportowo - Usługowo - Handlowy "Albor" w Wałczu, a nagrodę odebrali Alina i Bolesław Rafałko.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu,
 • Agencja Handlowa "Baza" Sp. z o.o. w Wałczu Market "Mrówka"
W kategorii "KULTURA I NAUKA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Włodzimierz Wajer "BODAR". Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu,
 • Zespoły Śpiewacze "Chabry" i "Czeremcha"
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymali Zofia i Will Wolters.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Szwecji,
 • Polski Związek Niewidomych Koło w Wałczu
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA - KLUBY SPORTOWE", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał UKS Liderek w Chwiramie.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Karate Shotokan w Tucznie
 • UKS "Czwórka"
 • Szkółka Piłkarska "Orzeł 2010" Women PZZ Wałcz
Nagrody i wyróżnienia wręczali: Anna Mieczkowska Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Paweł Suski poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki.

Wśród gości podczas uroczystości byli m.in.: Leszek Guździoł Starosta Policki, Roman Szewczyk Starosta Koszaliński, Andrzej Potyra Starosta Myśliborski, Krzysztof Lis Starosta Szczecinecki, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Waldemar Lechnik Wiceburmistrz Miasta Wałcz, Marek Matela Wiceburmistrz Miasta Wałcz, Elżbieta Pawlak Wiceburmistrz Gminy Tuczno, radni rad gmin i powiatu, przedstawiciele wojska policji, straży oraz duchowieństwa.

Galę, którą poprowadzili Brygida Lechojda i Dariusz Izban uświetniły występy: pary tanecznej Grzegorza Antosz i Eweliny Kmiecik, Natalii Kędzierskiej absolwentki II LO Włodzimierza Wajera BODARA, Estery Naczk, Zespołu w składzie: organy (Marek Giłka), gitara (Roman Mróz), kontrabas (Mikołaj Giłka) i klarnet (Andrzej Wiśniewski) oraz młodzieży pod kierownictwem Jolanty Giłka.

Techniczna organizacja imprezy: Roman Wiśniewski, Mariusz Mróz, Marcin Rosiński, Tomasz Michalski, Sebastian Augustyński oraz Janusz Marciniak.LAUR POWIATU WAŁECKIEGO 2012 - 16 marca 2012r.


Powiat Wałecki
W dniu 16 marca 2012 r. w sali Wałeckiego Centrum Kultury odbyły się Uroczystości z okazji wręczania nagród honorowych "Laur Powiatu Wałeckiego" 2012. Nagroda honorowa "Laur Powiatu Wałeckiego" przyznawana jest raz w roku osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym, zawodowym i gospodarczym oraz innym jednostkom organizacyjnym, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, społecznego lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego i jego promocji, albo szczególnymi osiągnięciami indywidualnymi rozsławiły jego imię.

W tym roku przyznano nagrody w kategoriach: działalność gospodarcza, działalność społeczna, działalność sportowa i działalność kulturalna. Za szczególnie wybitne osiągnięcia, które przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, społecznego lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego przyznawana jest również nagroda specjalna "Super Laur" Powiatu Wałeckiego.

Kapitułę nagrody "Laur Powiatu Wałeckiego" tworzyli: Zarząd Powiatu Wałeckiego - Starosta Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Jerzy Goszczyński, Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Łożecki, a także zwycięzcy ubiegłej edycji lub ich przedstawiciele: Stanisław Pazur - Prezes Wałeckiego Koła Polskiego Związku Głuchych, ks. Prałat dr Romuald Kunicki, Piotr Marszałek dyrektor COS OPO Bukowina w Wałczu, Stanisław Kujda - Prezes UKS Maratończyk Płociczno, Jarosław Horodecki - Prezes Zarządu Firmy "Ekomech" w Wałczu, Barbara Radkiewicz - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Wałczu i Waldemar Rogulski - Prezes WTS Orzeł Wałcz.

Zaproszonych gości przywitał Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.

Starosta w wystąpieniu przedstawił ideę przyznawania Nagrody LAUR POWIATU WAŁECKIEGO i SUPER LAUR POWIATU WAŁECKIEGO, które przyznawane są w różnych dziedzinach życia społecznego.
Gala Laur Powiatu Wałeckiego była również okazją na przedstawienie planów i dotychczasowych dokonań zrealizowanych w 2011 na rzecz społeczności lokalnej. Starosta przypomniał najważniejsze projekty realizowane przez samorząd powiatowy w tym: największy projekt inwestycyjny o wartości ponad 27 mln zł, tj., termomodernizacja budynków i obiektów użyteczności publicznej. Starosta wspomniał również o projektach realizowanych w oświacie, w tym o projekcie pn. "Atrakcyjna szkoła zawodowa dobrym startem w dorosłość", który poprawił warunki
Powiat Wałecki
nauczania szkolnictwa zawodowego w ZS nr 4 RCKU dla przyszłych gastronomików, hotelarzy oraz informatyków i innych zawodów.
Starosta wspomniał również o zrealizowanej bardzo ważnej inwestycji drogowej, którą była przebudowa drogi powiatowej 2313z Rutwica - Strączno oraz odbudowie parkingu przy "Magicznej Górce", której dokonano wspólnie z Nadleśnictwem Wałcz i Gminą Wałcz.
W wystąpieniu Starosta Wałecki pogratulował również Piotrowi Marszałkowi awansu na stanowisko dyrektora COS w Warszawie oraz podziękował wszystkim którzy wspierają samorząd powiatowy we wszystkich jego działaniach.

Gala rozpoczęła się wręczeniem Odznaki Honorowej "GRYFA ZACHODNIOPOMORSKIEGO" - najwyższego odznaczenia wręczanego przez władze województwa zachodniopomorskiego. Odznakę tą otrzymał z rąk Andrzeja Jakubowskiego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Tadeusz Mikucki wieloletni Prokurator Rejonowy w Wałczu.
Powiat Wałecki


Gala była również okazją na wręczenie nagród Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego, które otrzymał m.in.: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki Medal za zasługi dla WOPR i Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz srebrną honorową odznakę WOPR. Odznaczenia wręczył Sławomir Pikuła Prezes Zarządu Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie.


Nagrodę specjalną za szczególne osiągnięcia "SUPER LAUR POWIATU WAŁECKIEGO" otrzymał Zakład Mechaniczny "METALTECH" w Mirosławcu, a nagrodę odebrali: Bogdan Białas Prezes, Ireneusz Ciepielewski Wiceprezes, Ryszard Beer Członek Zarządu i Jan Borowiec Członek Zarządu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BROSET" Sp. z o.o. w Wałczu , a nagrodę odebrali Eugeniusz Tyma Prezes Zarządu i jego zastępca Jerzy Mosiejczuk.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Nadleśnictwo Wałcz - Tomasz Partyka Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałcz
 • ZPHU "ALBOR" w Wałczu - Alina i Bolesław Rafałko właściciele przedsiębiorstwa
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - MIKRO i MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała Piekarnia STARCZYŃSKI, a nagrodę odebrał: właściciel Józef Starczyński.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Gospodarstwo Rolne Państwa Agnieszki i Mirosława Ignaszak we wsi Lubiesz
 • "Komunal Transport" w Wałczu - Andrzej Czarnecki i Krzysztof Czarnecki
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Chór "CANTORES" w Człopie , a nagrodę odebrała Maryla Sroczyńska - Prezes Chóru.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Bodar i Cyganeria - Adrian Zalewski Manager Grupy Bodar
 • Estera Marszewska i Studio Piosenki "ESTI"
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu, a nagrodę odebrała Wanda Grochowska - Skonieczna - dyrektor.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Golcach - Lech Marchewka
 • Powiatowy Związek Drużyn ZHP w Wałczu - podharcmistrz Elżbieta Adamowska
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA - DUŻE KLUBY I INDYWIDUALNOŚCI SPORTOWE", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Zbigniew Ruta.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Wiktor Głazunow i jego trener Bogusław Hertel
 • Michał Kubiak
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA - UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał UKS "LIBERO" Wałcz, a nagrodę odebrała Krystyna Filipiak trenerka.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • UKS "Liderek" Chwiram - Karol Wawrzyniak i Marcin Koziej
 • Szkółka Piłkarska "Orzeł 2010" Wałcz - Anna i Adam Łukaszewicz
Nagrody i wyróżnienia wręczali: Andrzej Jakubowski Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu, Tadeusz Wenio Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Piotr Marszałek p.o. dyrektora COS OPO w Warszawie, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, Zdzisław Tuderek Burmistrz Wałcza i Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz.

Wśród gości podczas uroczystości uczestniczyli m.in.: Andrzej Jakubowski Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Edward Tyranowicz Starosta Strzelecko - Drezdenecki, Mirosław Mantaj Starosta Pilski, Krzysztof Lis Starosta Szczecinecki, Roman Szewczyk Starosta Koszaliński, Andrzej Potyra Wicestarosta Myśliborski, Tadeusz Teterus Wicestarosta Czarnkowsko - Trzcianecki, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Zdzisław Tuderek Burmistrz Miasta Wałcz, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca i Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy.

Władze samorządowe Powiatu Wałeckiego reprezentowali:
Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.


Galę uświetniły występy młodzieży pod kierownictwem p. Jolanty i Marka Giłków.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki

Szczegółowy opis laureatów w nr 18 Biuletynu Informacyjnego Starostwa Powiatowego w Wałczu "Powiat Wałecki".
LAUR POWIATU WAŁECKIEGO 2011 - 11 marca 2011r.


Powiat Wałecki
W dniu 11 marca 2011 r. w sali Wałeckiego Centrum Kultury odbyły się uroczystości z okazji wręczania nagród honorowych "Laur Powiatu Wałeckiego" 2011.

W tym roku przyznano nagrody w kategoriach: działalność gospodarcza, działalność społeczna, działalność sportowa i działalność kulturalna.

Kapitułę nagrody "Laur Powiatu Wałeckiego" tworzyli: Zarząd Powiatu Wałeckiego - Starosta Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Jerzy Goszczyński, Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Łożecki, a także przedstawiciele zwycięzców ubiegłej edycji: p. Aleksandra Krukowska, ks. Prałat dr Romuald Kunicki, p. Piotr Marszałek, Jadwiga Kosidło, p. Agnieszka Żebrowska, p. Czesław Mai, p. Grzegorz Lasocki oraz p. Barbara Radkiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki

Zaproszonych gości przywitał Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, a następnie zabrał głos Paweł Suski Poseł na Sejm RP.

Starosta
w krótkim wystąpieniu przedstawił ideę przyznawania Nagrody LAUR POWIATU WAŁECKIEGO. Stwierdził, że wszyscy laureaci i wyróżnieni swoją działalnością, gospodarczą, kulturalną, społeczną i sportową przyczyniają się do rozwoju i promocji powiatu wałeckiego. Starosta krótko przedstawił ostatnie osiągnięcia powiatu i jego jednostek. Zwrócił uwagę na aktywność partnerów powiatu, w tym organizacji pozarządowych i innych instytucji. Starosta stwierdził, że wykonanie zadań przez powiat jest łatwiejsze i bardziej efektywne, gdy istnieje współpraca ze społeczeństwem.

Następnie zabrali głos: Paweł Suski Poseł na Sejm RP oraz Wojciech Drożdż Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Tradycyjnie podczas gali Laura Powiatu Wałeckiego Paweł Suski wręczył nagrodę Posła na Sejm RP wyróżnienie, które otrzymała w tym roku firma VNH, a nagrodę odebrał w zastępstwie Prezesa Dariusz Szalla.

W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała firma "ŻYWIEC ZDRÓJ" S.A. w Mirosławcu, a nagrodę w odebrali Ireneusz Zawisza dyrektor przemysłowy "Żywiec Zdrój" oraz Zdzisław Szczerbowski Prezes "Żywiec Zdrój" z Mirosławca.


Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Firma "BROSET" Sp. z o.o. w Wałczu - Eugeniusz Tyma Prezes Zarządu
 • ZTUH "ALBOR" w Wałczu - Alina i Bolesław Rafałko
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - MIKRO i MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Zamek Tuczno Centrum Konferencyjno - Wypoczynkowe, a nagrodę odebrała: Wojciech Zyzda Dyrektor i Agnieszka Niestryjewska.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Firma "POWER TECH" - Janusz Marcin Ejma
 • Ośrodek Jeździecki "KOŁACZ" - Katarzyna Laskowska
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu za organizację "Dni Kultury Chrześcijańskiej", a nagrodę odebrała Alicja Kuczkowska Prezes Stowarzyszenia.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Muzeum Ziemi Wałeckiej - Małgorzata Suchorska - Rola - dyrektor
 • Grupa "KLAKSON" i "BODAR" - Włodzimierz Wajer i Andrzej Waszczuk
 • Chór "CANTORES" - Helena Kłosińska w zastępstwie Maryli Sroczyńskiej - Prezes
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Koło Polskiego Związku Głuchych, a nagrodę odebrał Stanisław Pazur Prezes Koła.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej "AMAZONKA" w Wałczu - Urszula Florczak - Prezes
 • Bractwo Rycerzy Bezimiennych w Wałczu - Robert Krawczuk
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA - DUŻE KLUBY I INDYWIDUALNOŚCI SPORTOWE", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała WTS "ORZEŁ" WAŁCZ, a nagrodę odebrał Ryszard Marszewski Prezes.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Klub Karate Tradycyjnego w Wałczu - Krzysztof Gwizdała - Prezes
 • Michał Kubiak
 • Krzysztof Polaczek
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA - UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał UKS "MARATOŃCZYK" Płociczno, a nagrodę odebrał Stanisław Kujda Prezes.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • UKS "LIBERO" w Wałczu - Stanisław Kujda
 • UKS "VICTORIA" Wałcz - Zofia Skuza sekretarz w zastępstwie Roberta Kiesza Prezesa
Nagrody i wyróżnienia wręczali: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu w Wałczu oraz Wojciech Drożdż Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i Andrzej Subocz Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki

W uroczystości uczestniczyli m.in.:
Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Wojciech Drożdż Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Andrzej Subocz Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Andrzej Bajko Starosta Strzelecko - Drezdenecki, Mirosław Mantaj Starosta Pilski, Leszek Guździoł Starosta Policki, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Jolanta Wegner Wiceburmistrz Miasta Wałcza, Maciej Zaręba Wiceburmistrz Miasta Wałcza, Elżbieta Pawlak Zastępca Burmistrz Tuczna.

Władze samorządowe Powiatu Wałeckiego reprezentowali:
Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu w Wałczu, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.

Galę uświetniły występy: Darii Szweda w utworze "MEMORY" z musicalu "KOTY", taniec Zespołu RCKU pod kierownictwem p. Skierkowskiej, Katarzyny Mazur - "Tylko z moich snów" z musicalu "METRO", taniec Justyny Duszek i Mateusza Kielińskiego, wszystkich występujących podczas gali w utworze "WIEŻA BABEL" z musicalu "METRO" pod kierownictwem Jolanty i Marka Giłka.

LAUR POWIATU WAŁECKIEGO 2010 - 12 marca 2010r.


W dniu 12 marca 2010 r. w sali Wałeckiego Centrum Kultury odbyły się Uroczystości z okazji wręczania nagród honorowych "Laur Powiatu Wałeckiego" 2010.
Powiat Wałecki

W tym roku przyznano nagrody w kategoriach: działalność gospodarcza, działalność społeczna, działalność sportowa i działalność kulturalna. Za szczególnie wybitne osiągnięcia, które przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, społecznego lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego przyznawana jest również nagroda specjalna "Super Laur" Powiatu Wałeckiego.

Kapitułę nagrody "Laur Powiatu Wałeckiego" tworzyli: Zarząd Powiatu Wałeckiego - Starosta Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Jerzy Goszczyński, Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Łożecki, a także zwycięzcy ubiegłej edycji: p. Waldemar Rogulski, p. Małgorzata Izban, p. Ewa Wojdylak, p. Jerzy Ejma, p. Krystyna Stysińska oraz p. Jarosław Horodecki i p. Zdzisław Ryder.

Zaproszonych gości przywitał Piotr Pawlik Przewodniczący Rady Powiatu, a następnie zabrał głos Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.
Powiat Wałecki

Starosta w krótkim wystąpieniu przedstawił ideę przyznawania Nagrody LAUR POWIATU WAŁECKIEGO i SUPER LAUR POWIATU WAŁECKIEGO oraz stwierdził, że wszyscy laureaci i wyróżnieni swoją działalnością, gospodarczą, kulturalną, społeczną i sportową przyczyniają się do rozwoju i promocji powiatu wałeckiego. Starosta krótko przedstawił sytuację powiatu wałeckiego. Zarząd i Rada Powiatu skoncentrowali się na ważnych dla ziemi wałeckiej inwestycjach. Powiat Wałecki stara się działać wydajnie i efektywnie, a ułatwiają to wspaniali i prężni obywatele Ziemi Wałeckiej - mówił starosta. Przedsiębiorcy, od których zależy nasz dobrobyt, przedstawiciele kultury, od których zależy jakość naszego życia, działacze sportowi, sportowcy, którzy wskazują na wolę walki oraz przedstawiciele organizacji społecznych, którzy wspomagają potrzebujących i wyciągają pomocną dłoń do drugiego człowieka.

Następnie zabrali głos: Paweł Suski Poseł na Sejm RP oraz Wojciech Drożdż Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Powiat Wałecki
Nagrodę specjalną za szczególne osiągnięcia "SUPER LAUR POWIATU WAŁECKIEGO" otrzymał ks. Prałat dr Romuald Kunicki wieloletni proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu.

W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała " VICTORIA CYMES" Sp. z o.o. w Wałczu, a nagrodę w zastępstwie Aleksandry i Lecha Krukowskich odebrali Wanda Czerniewicz i Wiesław Gacek.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Firma "ŻYWIEC ZDRÓJ" S.A. Zakład w Mirosławcu
 • Zakład Mechaniczny "METALTECH" Sp. z o. o. w Mirosławcu - Bogdan Białas prezes
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BROSET" Sp. z o. o. w Wałczu - Eugeniusz Tyma prezes
Powiat Wałecki
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - MIKRO i MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymało "Wałeckie Towarzystwo Przewozowe", a nagrodę odebrali: Paweł Suski i Grzegorz Lasocki.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Firma "GRAFF" w Wałczu
 • "7 OGRODÓW" - Grażyna i Zdzisław Kugiel
 • Tartak "LARIX" w Wałczu - Maria i Roman Dyker
 • Bogdan Czaban
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymało Wałeckie Centrum Kultury za Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej "Wobec własnego czasu", a nagrodę odebrała Małgorzata Laskowska - Iwanowicz dyrektor WCK.

Powiat Wałecki
Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Zespól Muzyki Żeglarskiej "Majtki Bosmana"
 • "BODAR "- Włodzimierz Wajer
 • Wojciech Olek
 • Przemysław Bartosik
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Warsztat Terapii Zajęciowej w Wałczu, a nagrodę odebrała Jadwiga Kosidło - kierownik WTZ.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Powiatowy w Wałczu - Ewa Bączkowska
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Szwecji - Anna Więckowska
 • Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odział Rejonowy w Wałczu - Czesław Dubilewicz
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA - DUŻE KLUBY I INDYWIDUALNOŚCI SPORTOWE", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała SEKCJA AKROBATYCZNA KLUBU SPORTOWEGO "ŻAK" WAŁCZ, a nagrodę odebrali Małgorzata i Czesław Mai - trenerzy tej sekcji.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Klub Karate Tradycyjnego w Wałczu - Zbigniew Ruta
 • Bokserski Klub Sportowy Bukowina Wałcz - Marek Matela
 • Teresa Piwowarska
W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA - UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał UKS "Błyskawica" Dębołęka, a nagrodę odebrała Agnieszka Żebrowska dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębołęce.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • UKS "Maratończyk" Płociczno - Stanisław Kujda
 • UKS "Czwórka" Wałcz - Andrzej Kwiatkowski
 • UKS "LIBERO" w Wałczu - Marek Zawieja
Nagrody i wyróżnienia wręczali: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, Piotr Pawlik Przewodniczący Rady Powiatu, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu oraz Wojciech Drożdż Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
Powiat Wałecki


W uroczystości uczestniczyli m.in.: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Wojciech Drożdż Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Edward Tyranowicz Starosta Strzelecko - Drezdenecki, Andrzej Bajko Wicestarosta Strzelecko - Drezdeneckiego, Elżbieta Rybarczyk Członek Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego, Mirosław Pampuch Starosta Olsztyński, Tomasz Bugajski Starosta Pilski, Krzysztof Lis Starosta Szczecinecki, Roman Lubliniecki Starosta Choszczeński, Andrzej Lewandowski Starosta Sławieński, Mirosław Majka Starosta Świdwiński, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Zdzisław Tuderek Burmistrz Miasta Wałcza, Elżbieta Rębecka - Sabak Burmistrz Mirosławca.

Władze samorządowe Powiatu Wałeckiego reprezentowali:
Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Piotr Pawlik Przewodniczący Rady Powiatu w Wałczu, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.


Galę uświetniły występy: zespołu wokalnego pod kierownictwem p. Jolanty i Marka Giłków, podopiecznych Wałeckiego Towarzystwa Muzycznego pod kierownictwem Elżbiety Górnej, zespołu "SWEET DANCE" Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wałczu, solistki Marty Sowacz, pary tanecznej - Mateusz Kieliński i Justyna Duszek ze Szkoły Tańca "ASTRA LUNA" pod kierownictwem Danuty Antosz, Grupy Chealliders "SCANDI WAŁCZ" pod kierownictwem Izabeli Browarskiej oraz koncert muzyczny w wykonaniu artystów z Poznania: Anity Urban - sopran, Mirosława Niewiadomskiego - tenor i Grzegorza Urbana - fortepian.


LAUR POWIATU WAŁECKIEGO 2009 - 11 marca 2009r.


Powiat Wałecki
Nagrodę specjalną za szczególne osiągnięcia "SUPER LAUR POWIATU WAŁECKIEGO" otrzymał Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, a nagrodę odebrał Zdzisław Ryder Dyrektor Ośrodka.


W kategorii "SPORT", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Wałczu, a nagrodę odebrał Waldemar Rogulski Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • UKS "Maratończyk" Płociczno - p. Stanisław Kujda
 • UKS "Błyskawica" Dębołęka - p. Agnieszka Żebrowska
 • Jan Antkowiak
 • Jerzy Stańczak
 • Klub Karate Tradycyjnego w Wałczu - p. Zbigniew Ruta
Powiat Wałecki
W kategorii "KULTURA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Chór Kolegium Nauczycielskiego w Wałczu, a nagrodę odebrali Małgorzata Izban dyrygent chóru i Ewa Rogozińska Wicedyrektor Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Wałeckie Towarzystwo Muzyczne - p. Elżbieta Górna
 • Wałeckie Centrum Kultury - p. Małgorzata Laskowska - Iwanowicz
 • Ośrodek Kultury w Mirosławcu - p. Stanisław Orawiec
 • Chór "Cantores" w Człopie - p. Maryla Sroczyńska
 • p. Marianna Balcerek
W kategorii "ORGANIZACJE SPOŁECZNE", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymało Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych "UŚMIECH", a nagrodę odebrała Magdalena Krawczyk Wiceprezes Stowarzyszenia.

Powiat Wałecki
Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii Św. Mikołaja w Wałczu - p. Alicja Kuczkowska Wiceprezes Stowarzyszenia
 • Centrum Aktywizacji Lokalnej "DIALOG" w Wałczu - p. Mieczysława Łukaszewicz
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wałczu - kierownik - p. Jadwiga Kosidło
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu - kierownik - p. Anna Baculewska
W kategorii "MIKRO i MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał: "TDE" Sp. z o. o., a nagrodę odebrał Jerzy Ejma prezes zarządu.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • "AGB" Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych, Instalacyjnych i Drogowych - p. Andrzej Gostołek
 • Bogusław Olejnik
 • LESZKO - TRANS w Mirosławcu - właściciel - p. Leszek Polaków
W kategorii "DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał "LUDWIG CZEKOLADA" Sp. z o. o. w Tucznie, a nagrodę odebrała dyrektor Krystyna Stysińska.
Powiat Wałecki


Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • "ŻYWIEC ZDRÓJ" w Mirosławcu - dyrektor - p. Janusz Juszczyk
 • "VICTORIA CYMES" Sp. z o. o. w Wałczu - p. Lech i Aleksandra Krukowscy
 • "PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ" Sp. z o. o. - wicedyrektor - p. Ryszard HaracewiatLAUR POWIATU WAŁECKIEGO 2008 - 28 marca 2008r.


Galę otworzył Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, który przywitał gości i przedstawił ideę wręczania nagrody honorowej "LAUR POWIATU WAŁECKIEGO".

W uroczystości uczestniczyli: Marcin Zydorowicz Wojewoda Zachodnio- pomorski, Elżbieta Rębecka - Sabak Burmistrz Mirosławca, Zdzisław Tuderek Burmistrz Miasta Wałcza Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Janina Borowiec Przewodnicząca Rady Gminy w Mirosławcu, Marcin Majchrzak Przewodniczący Rady Gminy w Tucznie i Dariusz Szałowiński Przewodniczący Rady Gminy Wałcz, Jerzy Bekker Sekretarz UM w Człopie, Piotr Marszałek reprezentujący Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, radni Rady Powiatu w Wałczu, przedstawiciele samorządów gminnych, policji, straży, duchowieństwa, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych powiatu i Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz zaproszeni goście.

Władze samorządowe Powiatu Wałeckiego reprezentowali:
Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Piotr Pawlik Przewodniczący Rady Powiatu w Wałczu, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.


Nagrodę specjalną za wybitne osiągnięcia "SUPER LAUR POWIATU WAŁECKIEGO" otrzymał Pan Jarosław Horodecki właściciel firmy "Ekomech" i współtwórca idei powstania "Elektrociepłowni" w Wałczu.

W kategorii "działalność gospodarcza", nagrodę główną LAUR POWIATU WAŁECKIEGO otrzymał "VNH Fabryka Grzejników" w Wałczu, a nagrodę odebrał Dariusz Szalla.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • "Żywiec Zdrój" z Mirosławca - Janusz Juszczyk
 • "Ludwig Czekolada" z Tuczna - Krystyna Stysińska i Jarosław Berlin.
W kategorii "działalność społeczna" nagrodę główną LAUR POWIATU WAŁECKIEGO zdobył "Caritas Parafii" św. Antoniego w Wałczu, a nagrodę odebrała Halina Łubińska.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Fundacja "Lider Wałecki" w Wałczu - Janusz Bartczak
 • Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" w Wałczu - Magdalena Krawczyk.
W kategorii "działalność kulturalna" LAUR POWIATU WAŁECKIEGO
otrzymał Pan Marek Giłka z Wałcza.Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • "Chór Kolegium Nauczycielskiego" w Wałczu - w imieniu chóru nagrodę odebrała Małgorzata Izban,
 • Zespół Taneczny "ABRAKADABRA" w Mirosławcu - Katarzyna Zajączkowska.
W kategorii "działalność sportowa" nagrodę główną otrzymało Wałeckie Towarzystwo Wioślarskie "Orzeł" w Wałczu. Nagrodę odebrał Jacek Winiarski.

Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
 • Klub Karate Tradycyjnego - Zbigniew Ruta
 • Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Wałczu - Waldemar Rogulski.
Była to premierowa edycja wyróżnień "Laurami Powiatu Wałeckiego" i okolicznościowymi statuetkami wraz certyfikatami nadania w Powiecie Wałeckim.

Galę uświetniły występy: Chóru Kolegium Nauczycielskiego w Wałczu oraz Orkiestry Kameralnej Macieja Sztora z Poznania, która wykonała utwory m.in.: W.A. Mozarta, L. van. Beethovena oraz J. Straussa.