Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Strategie i plany


Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012 z perspektywą: 2013-2018
(.pdf)
Plan gospodarki odpadami (.zip)

Program ochrony środowiska
- na lata 2019-2022 z perspektywą
do 2027 r.


Program ochrony środowiska
- na lata 2013-2016 z perspektywą lat 2017-2020

Program ochrony środowiska
- na lata 2009-2012

Program ochrony środowiska
- grudzień 2003

(.pdf)


(.zip)

Strategia rozwoju powiatu
- na lata 2011-2020

Strategia rozwoju powiatu
- na lata 2001-2010
(.zip)

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2014-2020
(.zip)

Program Działań na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodziny
(.pdf)

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli
i Porządku Publicznego
na lata 2019 - 2024


(.pdf)
Harmonogram realizacji zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015- 2018

(.pdf)
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
na lata 2011 - 2015

(.pdf)