Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Organizacje pozarządowe w Powiecie Wałeckim


Program współpracy Powiatu Wałeckiego
z organizacjami pozarządowymi
 


Doradztwo dla NGONOWY WZÓR OFERTY

Od dnia 18 stycznia 2011 r. oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego należy składać zgodnie ze wzorem wynikającym z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Dz. U. z 10 stycznia 2011 r. Nr 6 poz. 25)

oferta      sprawozdanie

oferta (DOC)      sprawozdanie (DOC)

Oferty składane na drukach innych, niż wynikających z w/w rozporządzenia nie będą rozpatrywane.


Informacje i aktualności

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu
ofert na realizacje zadań Powiatu Wałeckiego

www.ngo.pl - portal organizacji pozarządowych
Fundacja Prosvita

Fundacja PWSZ Wałcz

Klub Karate Tradycyjnego Wałcz

Klub Współpracy Międzynarodowej w Wałczu

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddz. Powiatowy Wałcz

Pólnocna Izba Gospodarcza Wałcz

PTTK Pomorski Wojskowy Oddział

Stow. Kobiet Ziemi Wałeckiej AMAZONKA

Stowarzyszenie 4 PORY ROKU MIROSŁAWIEC

Stowarzyszenie Przyjazny Dom

Stowarzyszenie DRUŻYNA ANANASÓW I PRZYJACIELE

Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych UŚMIECH

Stowarzyszenie EkoQulturka Mirosławiec

Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych EWA

Stowarzyszenie Mens Agitat Molem

Stowarzyszenie Miłoœników Wody DRAKO WAŁCZ

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Tucznie NIE CZEKAJ

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Wałczu

Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa koło Wałcz przy 100 bł.

Wałecki Klub Miłoœników Miasta

Wałecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wałeckie Towarzystwo Sportowe Orzeł Wałcz

Warsztaty Terapii Zajeciowej Walcz

Word Shotokan Institute Poland Wałcz

Stowarzyszenie Mieszkańców os. Zatorze w Wałczu

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Narodów Zjednoczonych Koło 49 w Wałczu

UKS Victoria Wałcz

UKS Błyskawica Dębołęka

Federacja Konsumentów w Wałczu

Fundacja Społeczeństwo Obywatelskie

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym IGNIS

Wałecka Lokalna Organizacja Turystyczna WLOT

Zespół "Czeremcha"


Zespół "Chabry"


Zespół "Malwy"


UKS "Piątki"Stowarzyszenie "Społeczeństwo Obywatelskie" w WałczuUczniowski Klub "ATENY" w Wałczu