POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
POWIAT WAŁECKI ZREALIZOWAŁ PROJEKT DOFINANSOWANY
Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH PN. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA


Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


W ramach projektu zakupiono m.in.:
 • maseczki ochronne wielorazowego użytku – 1.101 szt.
 • rękawice lateksowe pakowane po 100 szt. – 489 opakowań
 • rękawice nitrylowe pakowane po 200 szt. – 60 opakowań
 • przyłbice ochronne – 94 szt.
 • kombinezony ochronne – 50 szt.
 • płyny do dezynfekcji 5 litrowe – 200 szt.
 • płyny do dezynfekcji 4 litrowe – 100 szt.
 • mydła w płynie 5 litrowe – 125 szt.
 • ozonatory – 7 szt.
 • profesjonalna maszyna szorująco - zbierająca zasilana bateryjnie – 1 szt.
 • wózki do sprzątania dwuwiaderkowe z mopem płaskim – 14 szt.
 • mopy parowe Karcher (parownice) – 2 szt.
 • szorowarki kompaktowe Karcher – 8 szt.
 • bezdotykowe dozowniki do płynów – 40 szt.

 • WYSOKOŚĆ GRANTU: 209.345,55 ZŁ


       
  ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PN. „WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK W CELU ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W REGIONIE TRANSGRANICZNYM ORAZ ROZWOJU WSPÓŁPRACY POMIĘDZY POWIATEM WAŁECKIM I POWIATEM UCKERMARK”

  Powiat Wałecki zakończył realizację projektu pn. „Wymiana dobrych praktyk w celu zachowania bezpieczeństwa w regionie transgranicznym oraz rozwoju współpracy pomiędzy Powiatem Wałeckim i Powiatem Uckermark” w ramach, którego zakupił sprzęt oraz środki ochrony osobistej pozwalające na walkę z epidemią SARS-CoV-2.
  Powiat Wałecki


  Projekt zakładał współpracę instytucji ochrony zdrowia z obu regionów, instytucji zajmujących się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym jednostek straży pożarnych oraz władz samorządowych. W ramach projektu odbyły się dwie wideokonferencje z udziałem partnerów, na których dyskutowano o sytuacji i metodach radzenia sobie w pandemią. Opracowano także dwa raporty o sytuacji epidemiologicznej w obu powiatach. Realizując projekt Powiat Wałecki zakupił 1620 maseczek typu FFP2, FFP3, chirurgicznych i materiałowych, ponad 60 tys. jednorazowych rękawiczek ochronnych, 150 przyłbic ochronnych, 50 kombinezonów chemoodpornych, 60 ochronnych kombinezonów medycznych, 547 fartuchów ochronnych, 350 czepków ochronnych, 350 ochraniaczy na buty, 550 litrów płynu do dezynfekcji, 10 kg proszku do dezynfekcji oraz 180 kompletów pościeli jednorazowej. Zamontowano także osłony antywirusowe na stanowiska bezpośredniej obsługi interesanta w budynkach Starostwa Powiatowego w Wałczu. Instytucje ponadto zostały wyposażone w ozonatory, opryskiwacze, myjki ciśnieniowe, lampy sterylizujące UV-C, bezdotykowe automatyczne dozowniki płynu do dezynfekcji, pralnicę półprzemysłową, wózki do przewozu chorych, analizator parametrów kardiologicznych oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Zakupiony sprzęt wspomógł działania Powiatu Wałeckiego, wałeckich szkół ponadpodstawowych, Domu Pomocy Społecznej w Wałczu, Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu wałeckiego, 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnia SP ZOZ w Wałczu oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie. Wartość projektu to 224 131,99 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 85%. Projekt pn. „Wymiana dobrych praktyk w celu zachowania bezpieczeństwa w regionie transgranicznym oraz rozwoju współpracy pomiędzy Powiatem Wałeckim i Powiatem Uckermark” został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania).


       
  POWIAT WAŁECKI REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH PN. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA

  Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki


  W ramach projektu zakupiono m.in.:
 • maseczki ochronne wielorazowego użytku – 734 szt.
 • rękawice lateksowe pakowane po 100 szt. – 120 opakowań
 • rękawice nitrylowe pakowane po 100 szt. – 360 opakowań
 • przyłbice ochronne – 80 szt.
 • kombinezony ochronne – 50 szt.
 • płyny do dezynfekcji 5 litrowe – 120 szt.
 • mydła w płynie 5 litrowe – 60 szt.
 • ozonatory – 7 szt.
 • profesjonalna maszyna szorująco - zbierająca zasilana bateryjnie – 1 szt. (dla RCKU)
 • wózki do sprzątania dwuwiaderkowe z mopem płaskim – 14 szt.
 • mopy parowe Karcher – parownice – 2 szt.
 • szorowarki kompaktowe Karcher – 6 szt.
 • bezdotykowe dozowniki do płynów – 40 szt.

 • WYSOKOŚĆ GRANTU: 209.345,55 ZŁ
  Realizacja projektu do 31.12.2020 r.


       
  ZAKOŃCZONO ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 2323Z NA ODCINKU GOLCE-ZDBICE

  Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało w ramach projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2323Z na odcinku Golce-Zdbice", współfinansowanego ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

  Przebudowana została droga o następujących parametrach:
  • klasa drogi - Z
  • kategoria ruchu - KR 2
  • szerokość jezdni - 5,0 m
  • powierzchnia drogi - 2 730,00 m2
  • szerokość pobocza gruntowego - 1,0 m SL, 1,50 m SP

  W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu Wałeckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej zapewniającej dostęp do jeziora Czaple i Zdbiczno.

  Wartość robót budowlanych: 281 816,17 zł
  Dofinansowanie przyznane Beneficjentowi przez Zarząd Województwa (39,35%) wynosi 110 769,00 zł,
  w tym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie 94 153,65 zł.

  Zadanie zrealizowane zostało przed Powiat Wałecki wspólnie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałcz. Wykonawcą robót budowlanych była firma Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpinski, ul. Norwida 9/7, 77-400 Złotów.
  Powiat Wałecki


  Powiat Walecki

  BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
  ARCHIWUM WIADOMOŚCI

  2019
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
  VII
  VIII
  IX
  X
  XI
  XII
  2018
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
  VII
  VIII
  IX
  X
  XI
  XII
  2017
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
  VII
  VIII
  IX
  X
  XI
  XII
  2016
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
  VII
  VIII
  IX
  X
  XI
  XII
  2015
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
  VII
  VIII
  IX
  X
  XI
  XII
  2014
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
  VII
  VIII
  IX
  X
  XI
  XII
  2013
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
  VII
  VIII
  IX
  X
  XI
  XII
  2012
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
  VII
  VIII
  IX
  X
  XI
  XII
  2011
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
  VII
  VIII
  IX
  X
  XI
  XII
  2010
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
  VII
  VIII
  IX
  X
  XI
  XII
  2009
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
  VII
  VIII
  IX
  X
  XI
  XII
  2008
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
  VII
  VIII
  IX
  X
  XI
  XII
  2007
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
  VII
  VIII
  IX
  X
  XI
  XII
  2006
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
  VII
  VIII
  IX
  X
  XI
  XII
  2005
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
  VII
  VIII
  IX
  X
  XI
  XII
  2004
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
  VII
  VIII
  IX
  X
  XI
  XII
  2003
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
  VII
  VIII
  IX
  X
  XI
  XII
  2002
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
  VII
  VIII
  IX
  X
  XI
  XII