POWIAT WACKI

      Charakterystyka

POWIAT WALECKI

Tytu艂 projektu: "Przebudowa ci膮g贸w dr贸g nr 2310Z i 2311Z na odcinku Pr贸chnowo - Bronikowo (z m. Pr贸chnowo)"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 5 Zr贸wnowa偶ony transport, Dzia艂anie 5.4 Budowa i przebudowa dr贸g powiatowych

Cel g艂贸wny projektu:

Celem g艂贸wnym projektu jest zwi臋kszenie mobilno艣ci regionalnej, podniesienie dost臋pno艣ci komunikacyjnej regionu oraz zwi臋kszenie dost臋pno艣ci do planowanych teren贸w inwestycyjnych na terenie Gminy Miros艂awiec.

Planowane efekty:
  • wzrost p艂ynno艣ci ruchu na drogach powiatowych nr 2310Z oraz 2311Z;
  • podniesienie dost臋pno艣ci komunikacyjnej regionu;
  • poprawa jako艣ci techniczno - u偶ytkowej drogi;
  • poprawa bezpiecze艅stwa uczestnik贸w ruchu;
  • dostosowanie dr贸g do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych.
Realizacja projektu przyczyni si臋 do osi膮gni臋cia celu szczeg贸艂owego dzia艂ania 5.4 Przebudowa dr贸g powiatowych tj. zwi臋kszona dost臋pno艣膰 drogowa do regionalnych o艣rodk贸w wzrostu i obszar贸w wykluczonych.

Realizacja projektu pozwoli na usprawnienie ruchu lokalnego i dalekobie偶nego, co wi膮偶e si臋 z popraw膮 dost臋pno艣ci komunikacyjnej regionu, kt贸ra wp艂ynie na podwy偶szenie na jego atrakcyjno艣ci inwestycyjnej. Przedsi臋wzi臋cie przyczyni si臋 do wzrostu mobilno艣ci oraz poprawy estetyki krajobrazu.

Warto艣膰 projektu: 5 551 346,47 z艂
Wk艂ad Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 000 000,00 z艂
W ramach projektu pn.: "Przebudowa ci膮g贸w dr贸g nr 2310Z i 2311Z na odcinku Pr贸chnowo - Bronikowo (z m. Pr贸chnowo)" wsp贸艂finansowanego przez Uni臋 Europejsk膮 ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 5 Zr贸wnowa偶ony transport, Dzia艂anie 5.4 Budowa i przebudowa dr贸g powiatowych informujemy, 偶e w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wa艂eckiego ( https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/116.dhtml) zamieszczone zosta艂o og艂oszenie o zam贸wieniu na roboty budowlane polegaj膮ce na przebudowie ci膮g贸w dr贸g nr 2310Z i 2311Z na odcinku Pr贸chnowo - Bronikowo (z m. Pr贸chnowo).

Termin sk艂adania ofert w post臋powaniu: 15 luty 2019 r. godz. 11:15.