Charakterystyka
Powiat Wałecki


Gospodarka odpadami

1. Składowisko w Mirosławcu - uruchomione zostało w 2000 r., jego pojemność całkowita wynosi 360000 m3. Na terenie składowiska prowadzona jest segregacja odpadów takich jak szkło, tworzywa sztuczne i makulatura.

2. Składowisko w Wałczu - całkowita pojemność 295,000 m3.