POWIAT WACKI

      Charakterystyka

POWIAT WALECKI

"Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposa偶enie kompleksu budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej".

Cele projektu

Celem realizacji projektu jest dokonanie przebudowy, rozbudowy oraz adaptacji kompleksu budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu z przeznaczeniem na Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej, w kt贸rym zatrudnienie znajdzie 60 os贸b niepe艂nosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepe艂nosprawno艣ci (osoby z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 oraz osoby z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi). Projekt zak艂ada utworzenie oraz wyposa偶enie siedmiu dzia艂贸w w zak艂adzie: pralnia, gastronomia, dzia艂 monta偶u i demonta偶u, r臋kodzie艂o, dzia艂 obs艂ugi teren贸w zielonych, dzia艂 rehabilitacji, dzia艂 obs艂ugi administracyjnej. W ramach projektu zagospodarowany r贸wnie偶 zostanie teren wok贸艂 ZAZ.

Planowane efekty

Realizacja projektu przyczyni si臋 do realizacji celu g艂贸wnego Osi Priorytetowej 9 - poprawa jako艣ci i dost臋pno艣ci infrastruktury publicznej oraz celu szczeg贸艂owego Dzia艂ania 9.2 - zwi臋kszenie dost臋pno艣ci us艂ug spo艂ecznych 艣wiadczonych przez ZAZ.
Efektem realizacji projektu b臋dzie powo艂anie Zak艂adu Aktywno艣ci Zawodowej, kt贸ry b臋dzie si臋 mie艣ci艂 w dw贸ch budynkach dostosowanych do os贸b z niepe艂nosprawno艣ci膮 oraz zapewnienie miejsca pracy dla 60 os贸b niepe艂nosprawnych (osoby o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci, osoby z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 oraz osoby z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi).
Efektem realizacji projektu b臋dzie r贸wnie偶 podniesienie jako艣ci 偶ycia i uczestnictwo w 偶yciu spo艂ecznym os贸b niepe艂nosprawnych, wzrost motywacji do samorozwoju i podejmowania dzia艂a艅, dost臋p do systematycznej rehabilitacji, mo偶liwo艣膰 usamodzielnia ekonomicznego i spo艂ecznego, odci膮偶enie rodzin. Najwa偶niejszy wymiar spo艂eczny to skierowanie w ca艂o艣ci projektu na popraw臋 sytuacji ekonomicznej oraz zapobieganie wykluczeniu spo艂ecznemu os贸b niepe艂nosprawnych.

Warto艣膰 projektu
Ca艂kowita warto艣膰 projektu - 9 868 092,28 z艂.

Wk艂ad Funduszy Europejskich
Wysoko艣膰 dofinansowania - 6 843 890,56 z艂.
殴r贸d艂o finansowania - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
O艣 9 - Infrastruktura publiczna
Dzia艂anie 9.2 - Infrastruktura spo艂ecznaREALIZACJA ROB脫T BUDOWLANYCH - GALERIA ZDJ臉膯

Powiat Wa艂ecki
Powiat Wa艂ecki
Powiat Wa艂ecki


Dnia 28 lutego br. zako艅czona zosta艂a realizacja projektu pn.: "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposa偶enie kompleksu budynk贸w wyposa偶enie kompleksu budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu wraz zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej" wsp贸艂finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Dzia艂ania 9.2 Infrastruktura spo艂eczna.

Celem projektu by艂o stworzenie funkcjonalnego Zak艂adu Aktywno艣ci Zawodowej, w kt贸rym zatrudnienie znajdzie 60 os贸b niepe艂nosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepe艂nosprawno艣ci. W ramach ww. projektu wykonano:
 • roboty budowlane o warto艣ci 10 114 922,76 z艂 brutto,
 • Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki
  Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki
 • us艂ugi in偶yniera kontraktu o warto艣ci 128 510,50 z艂 brutto,
 • us艂ugi pomocy prawnej o warto艣ci 15 190,50 z艂 brutto,
 • opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalno艣ci o warto艣ci 144 380,63 z艂 brutto,
 • promocj臋 projektu o warto艣ci 19 977,80 z艂 brutto.
Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki
W ramach ww. projektu zakupiono:
 • wyposa偶enie pralni o warto艣ci 688 723,27 z艂 brutto,
 • Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki
 • wyposa偶enie dzia艂u gastronomicznego o warto艣ci 294 935,13 z艂 brutto,
 • Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki
 • wyposa偶enie dzia艂u monta偶-demonta偶, krawiectwo o warto艣ci 83 785,00 z艂 brutto,
 • Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki
 • wyposa偶enie meblowe dzia艂贸w ZAZ, pomieszcze艅 administracyjnych i zaplecza socjalnego o warto艣ci 132 025,00 z艂 brutto,
 • Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki
 • sprz臋t - urz膮dzenia komputerowe i multimedialne wraz z oprogramowaniem o warto艣ci 60 300,39 z艂 brutto.
 • Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂eckiZako艅czono roboty budowlane polegaj膮ce na rozbudowie i przebudowie obiekt贸w budowlanych zamawiaj膮cego w ramach projektu pn.: "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposa偶enie kompleksu budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej".
Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki
Zadanie wsp贸艂finansowane przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O艣 Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna Dzia艂anie 9.2. Infrastruktura spo艂eczna.
W ramach wykonanych rob贸t budowlanych uzyskano pozwolenie na u偶ytkowanie.W ramach realizacji projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposa偶enie kompleksu budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej" wy艂oniono Wykonawc贸w na dostaw臋 oraz instalacj臋 (monta偶) sprz臋tu multimedialnego i sprz臋tu komputerowego oraz dostaw臋 i monta偶 wyposa偶enia meblowego dla Zak艂adu Aktywno艣ci Zawodowej w Powiecie Wa艂eckim.W ramach projektu pn.: "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposa偶enie kompleksu budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej" wsp贸艂finansowanym przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O艣 Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna Dzia艂anie 9.2. Infrastruktura spo艂eczna, informujemy 偶e w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wa艂eckiego ( https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/99.dhtml) zamieszczone zosta艂o og艂oszenie o zam贸wieniu na dostaw臋 wyposa偶enia dzia艂u pralni Zak艂adu Aktywno艣ci Zawodowej w Powiecie Wa艂eckim.
Termin sk艂adania ofert w post臋powaniu: 10 sierpnia 2018 r. godz. 12:15
Wa艂cz, dnia 23 czerwca 2017 r.

W ramach projektu pn.: "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposa偶enie kompleksu budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej" dofinansowany przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O艣 Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna Dzia艂anie 9.2. Infrastruktura spo艂eczna, informujemy 偶e w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wa艂eckiego (https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/66.dhtml) zamieszczone zosta艂o og艂oszenie o zam贸wieniu na roboty budowlane polegaj膮ce na rozbudowie i przebudowie obiekt贸w budowlanych zamawiaj膮cego w ramach projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposa偶enie kompleksu budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej" - II post臋powanie.
Termin sk艂adania ofert w post臋powaniu: 07 lipca 2017 r. godz. 09:15.W dniu 28 kwietnia 2017 r. zosta艂a podpisana umowa z Pa艅stwowym Funduszem Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych Oddzia艂 Zachodniopomorski w Szczecinie o dofinansowanie projektu w ramach Programu wyr贸wnywania r贸偶nic mi臋dzy regionami III" Obszar E.
Przedmiotem umowy jest refundacja ze 艣rodk贸w Funduszu cz臋艣ci wymaganego wk艂adu w艂asnego projektodawcy w kwocie nieprzekraczaj膮cej 540 000 z艂. w projekcie pn." Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposa偶enie kompleksu budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej" dofinansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 O艣 Priorytetowa 9 infrastruktura publiczna, Dzia艂ania 9.2 Infrastruktura spo艂eczna.Wa艂cz, dnia 1 czerwca 2017 r.

W ramach projektu pn.: pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposa偶enie kompleksu budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej" dofinansowany przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O艣 Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna Dzia艂anie 9.2. Infrastruktura spo艂eczna, informujemy 偶e w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wa艂eckiego zamieszczone zosta艂o og艂oszenie o zam贸wieniu na roboty budowlane polegaj膮ce na rozbudowie i przebudowie obiekt贸w budowlanych zamawiaj膮cego w ramach projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposa偶enie kompleksu budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej" https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/65.dhtml.Wa艂cz, dnia 19 lipca 2017 r.

W ramach projektu pn.: "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposa偶enie kompleksu budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej" dofinansowanym przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O艣 Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna Dzia艂anie 9.2. Infrastruktura spo艂eczna, informujemy 偶e w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wa艂eckiego ( https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/68.dhtml) zamieszczone zosta艂o og艂oszenie o zam贸wieniu na roboty budowlane polegaj膮ce na rozbudowie i przebudowie obiekt贸w budowlanych zamawiaj膮cego w ramach projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposa偶enie kompleksu budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej" - III post臋powanie.
Termin sk艂adania ofert w post臋powaniu: 02 sierpnia 2017 r. godz. 10:15.

Wa艂cz, dnia 27 lipca 2017 r.

Zamawiaj膮cy informuje, i偶 w ramach prowadzonego post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wa艂ecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych na roboty budowlane polegaj膮ce na rozbudowie i przebudowie obiekt贸w budowlanych zamawiaj膮cego w ramach projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposa偶enie kompleksu budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej" (og艂oszenie nr 553491-N-2017 z dnia 2017-07-18) wyd艂u偶ony zosta艂 termin sk艂adania ofert na dzie艅 09.08.2017 r. godzina 09:15.

Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia oraz zmiana Specyfikacji Istotnych warunk贸w Zam贸wienia SIWZ dost臋pne s膮 na stronie zamawiaj膮cego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/68.dhtml.

Wa艂cz, dnia 08 sierpnia 2017 r.

Zamawiaj膮cy informuje, i偶 w ramach prowadzonego post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wa艂ecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych na roboty budowlane polegaj膮ce na rozbudowie i przebudowie obiekt贸w budowlanych zamawiaj膮cego w ramach projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposa偶enie kompleksu budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej" (og艂oszenie nr 553491-N-2017 z dnia 2017-07-18) wyd艂u偶ony zosta艂 termin sk艂adania ofert na dzie艅 11.08.2017 r. godzina 10:15.
Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia oraz zmiana Specyfikacji Istotnych warunk贸w Zam贸wienia SIWZ dost臋pne s膮 na stronie zamawiaj膮cego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/68.dhtml.

Wa艂cz, dnia 08 wrze艣nia 2017 r.

Zamawiaj膮cy informuje, i偶 w ramach prowadzonego post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wa艂ecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych na roboty budowlane polegaj膮ce na rozbudowie i przebudowie obiekt贸w budowlanych zamawiaj膮cego w ramach projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposa偶enie kompleksu budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej" (og艂oszenie nr 553491-N-2017 z dnia 2017-07-18) w dniu 8 wrze艣nia 2017 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dost臋pne jest na stronie zamawiaj膮cego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/68.dhtml

W ramach projektu pn.: "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposa偶enie kompleksu budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej" dofinansowanego przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O艣 Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Dzia艂anie 9.2. Infrastruktura spo艂eczna informujemy, 偶e w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wa艂eckiego ( https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/74.dhtml) zamieszczone zosta艂o og艂oszenie o zam贸wieniu na pe艂nienie funkcji In偶yniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposa偶enie kompleksu budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej"

Termin sk艂adania ofert w post臋powaniu: 21 wrze艣nia 2017 r. godz. 10:15.


PODPISANIE UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ膭CE NA ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE OBIEKT脫W BUDOWLANYCH ZAMAWIAJACEGO W RMACH PROJEKTU PN.: "PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ADAPTACJA ORAZ WYPOSAZENIE KOMPLEKSU BUDYNK脫W PO艁O呕ONYCH PRZY UL. WRONIEJ 38 W WA艁CZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Z PRZEZNACZENIEM NA ZAK艁AD AKTYWNO艢CI ZAWODOWEJ"
Powiat Wa艂ecki

W dniu 2 pa藕dziernika br. w Starostwie Powiatowym w Wa艂czu nast膮pi艂o podpisanie umowy o roboty budowlane pomi臋dzy Powiatem Wa艂eckim a Wykonawc膮 rob贸t Przedsi臋biorstwem Projektowo-Budowlanym HYDROLOG Stanis艂aw G贸rski.

Przedmiotem umowy o roboty budowlane jest wykonanie rozbudowy i przebudowy obiekt贸w budowlanych zamawiaj膮cego w ramach projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposa偶enie kompleksu budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej".
Zadanie inwestycyjne realizowane jest przy dofinansowaniu przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O艣 Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna Dzia艂anie 9.2. Infrastruktura spo艂eczna.
Celem realizacji zadania b臋dzie dokonanie przebudowy, rozbudowy oraz adaptacji kompleksu budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu z przeznaczeniem na Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej, w kt贸rym zatrudnienie znajdzie 60 os贸b niepe艂nosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepe艂nosprawno艣ci (osoby z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 oraz osoby z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi).
Projekt zak艂ada utworzenie oraz wyposa偶enie siedmiu dzia艂贸w w zak艂adzie: pralnia, gastronomia, dzia艂 monta偶u i demonta偶u, r臋kodzie艂o, dzia艂 obs艂ugi teren贸w zielonych, dzia艂 rehabilitacji, dzia艂 obs艂ugi administracyjnej. W ramach projektu zagospodarowany r贸wnie偶 zostanie teren wok贸艂 Zak艂adu Aktywno艣ci Zawodowej.

Warto艣膰 rob贸t budowlanych wynosi: 9 185 942,58 z艂
Dofinansowanie z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 84,9999993976%

PODPISANIE UMOWY NA PE艁NIENIE FUNKCJI IN呕YNIERA KONTRAKTU NA ZADANIU INWESTYCYJNYM PN.: "PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ADAPTACJA ORAZ WYPOSA呕ENIE KOMPLEKSU BUDYNK脫W PO艁O呕ONYCH PRZY UL. WRONIEJ 38 W WA艁CZU
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Z PRZEZNACZENIEM
NA ZAK艁AD AKTYWNO艢CI ZAWODOWEJ"

W dniu 26 pa藕dziernika br. w Starostwie Powiatowym w Wa艂czu nast膮pi艂o podpisanie umowy na pe艂nienie funkcji In偶yniera Kontraktu pomi臋dzy Powiatem Wa艂eckim a Wykonawc膮 Agencj膮 Inwestycyjn膮 Terra sp. z o.o. i Wsp贸lnicy sp. k.

Przedmiotem umowy jest pe艂nienie funkcji In偶yniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposa偶enie kompleksu budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej" Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 O艣 Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna Dzia艂anie 9.2. Infrastruktura spo艂eczna.

Powiat Wa艂ecki
W dniu 24 pa藕dziernika 2017 r. pomi臋dzy Wojew贸dzkim Funduszem Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej z siedzib膮 w Szczecinie a Powiatem Wa艂eckim podpisana zosta艂a umowa o dofinansowanie zadania pn. "Usprawnienie zarz膮dzania energi膮 w budynku - prace termomodernizacyjne w ramach projektu "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu z przeznaczeniem za Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej", kt贸rego ca艂kowita warto艣膰 wynosi 9 317 714,00 z艂, z czego dofinansowanie z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwot臋 959 224,00 z艂.

Celem zadania jest zmniejszenie zu偶ycia energii oraz zmniejszenie koszt贸w zawi膮zanych z zapewnieniem odpowiednich warunk贸w komfortu u偶ytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w u偶ytkowanych pomieszczeniach.
W modernizowanym budynku powstanie Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej, w kt贸rym rehabilitacj臋 zawodow膮 b臋dzie odbywa艂o 60 os贸b z niepe艂nosprawno艣ci膮.

Rezultatem przedsi臋wzi臋膰 termomodernizacyjnych b臋dzie:
 • modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy),
 • wymiana stolarki drzwiowej U=1,3,
 • wymiana stolarki okiennej U=0,9,
 • modernizacja instalacji ciep艂ej wody u偶ytkowej,
 • docieplenie - stropodach,
 • docieplenie - 艣ciana zewn臋trzna,
 • docieplenie - pod艂oga na gruncie.


W ramach projektu pn.: "Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposa偶enie kompleksu budynk贸w po艂o偶onych przy ul. Wroniej 38 w Wa艂czu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zak艂ad Aktywno艣ci Zawodowej" prowadzone s膮 roboty budowlane. Stopie艅 zaawansowania rob贸t wynosi ok. 35%.
Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki
Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki
Do chwili obecnej zako艅czone zosta艂y roboty w zakresie:
 • rob贸t rozbi贸rkowych,
 • fundamenty,
 • roboty murowe i elementy konstrukcyjne,
 • wykonano przy艂膮cze wodoci膮gowe,
 • wycink臋 drzew,
 • demonta偶 instalacji elektrycznych.
Pozosta艂e roboty budowlane s膮 w trakcie realizacji, termin zako艅czenia rob贸t budowlanych nast膮pi w miesi膮cu pa藕dzierniku.