Charakterystyka
Powiat Wałecki Powiat Wałecki

"POLSKO - UKRAIŃSKI MASTER CHEF - Z TRADYCJĄ W TLE"Projekt pn. "Polsko - Ukraiński Master Chef - z tradycją w tle" jest dofinansowany z Polsko - Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

W dniach 23 - 29 września 2018 r. Powiat Wałecki wspólnie z Miastem Fastów realizował projekt wymiany młodzieży pn. "Polsko - Ukraiński Master Chef - z tradycją w tle" dofinansowany z Polsko - Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej. W wydarzeniu wzięło udział 24 uczestników oraz 4 opiekunów z ZS nr 4 RCKU w Wałczu oraz ze szkół średnich w Fastowie.

W czasie tygodniowej wymiany młodzież, z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej, aktywnie poznawała i promowała tradycyjną kuchnię obu regionów uczestnicząc w warsztatach kulinarnych oraz w kulinarnym show z udziałem finalisty programu Master Chef Damianem Sobkiem, włączając w działania społeczność lokalną oraz mniejszość ukraińską mieszkającą w Wałczu. Uczestnicy wzięli udział w grze miejskiej poznając zakątki Wałcza, podczas której przeprowadzili sondę uliczną na temat stereotypów i postrzegania innych nacji, kształtując w sobie postawę szacunku i tolerancji, uwrażliwiając się na różnice kulturowe. Młodzież odwiedziła także Toruń, gdzie miała okazję własnoręcznie piec pierniki, uczestniczyła w Wieczorze Kulturowym, w zajęciach na basenie w Centralnym Ośrodku Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich oraz na kręgielni w Ośrodku Jeździeckim "Kołacz" w Kołatniku. Podczas działań przygotowano dwujęzyczną broszurę promującą współpracę pomiędzy Wałczem i Fastowem, turystyczne skarby regionów oraz smaki tradycyjnych potraw polskich i ukraińskich. Projekt miał na celu wzmocnienie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych ludzi oraz poznanie wspólnej kultury i tradycji obu narodów.

 • Zdjęcie: 11mast.JPG
 • Zdjęcie: 23mast.JPG
 • Zdjęcie: 03mast.JPG
 • Zdjęcie: 22mast.JPG
 • Zdjęcie: 12mast.JPG
 • Zdjęcie: 14mast.JPG
 • Zdjęcie: 31mast.JPG
 • Zdjęcie: 18mast.JPG
 • Zdjęcie: 15mast.JPG
 • Zdjęcie: 04mast.JPG
 • Zdjęcie: 30mast.JPG
 • Zdjęcie: 16mast.JPG
 • Zdjęcie: 19mast.JPG
 • Zdjęcie: 09mast.JPG
 • Zdjęcie: 20mast.JPG
 • Zdjęcie: 29mast.JPG
 • Zdjęcie: 17mast.JPG
 • Zdjęcie: 25mast.JPG
 • Zdjęcie: 27mast.JPG
 • Zdjęcie: 07mast.JPG
 • Zdjęcie: 28mast.JPG
 • Zdjęcie: 13mast.JPG
 • Zdjęcie: 05mast.JPG
 • Zdjęcie: 10mast.JPG
 • Zdjęcie: 24mast.JPG
 • Zdjęcie: 08mast.JPG
 • Zdjęcie: 26mast.JPG
 • Zdjęcie: 06mast.JPG
 • Zdjęcie: 21mast.JPG

Partnerstwo Powiatu Wałeckiego i OsnabrückPowiat Wałecki
W dniu 5 sierpnia br. w Wałeckim Centrum Kultury w obecności władz samorządowych powiatu wałeckiego i miasta Wałcza oraz zaproszonych gości podpisana zostały partnerskie umowy między powiatami: Wałeckim i Osnabrück oraz między miastami Wałcz i gminą Bad Essen, a także wspólna deklaracji o współpracy między powiatem wałeckim i miastem Wałcz a powiatem Osnabrück i gminą Bad Essen.

Umowa partnerska między powiatem wałeckim a powiatem Osnabrück oraz deklaracja o współpracy miast i powiatów podpisana została 13 lipca 2007 roku w Niemczech. Ustalono wówczas, że podczas rewizyty przedstawicieli partnerskiego powiatu Osnabrück i gminy Bad Essen w Polsce zostanie podpisana polska wersja porozumienia.


Wspólna Deklaracja o Współpracy między
POWIATEM OSNABRÜCK, GMINĄ BAD ESSEN - NIEMCY
a
POWIATEM WAŁECKIM i MIASTEM WAŁCZ - POLSKA
     
Wizyta przedstawicieli Powiatu Osnabrück

Dnia 7 lipca 2012 r. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu spotkali się w Starostwie Powiatowym w Wałczu z przedstawicielami zaprzyjaźnionego Powiatu Osnabrück (Niemcy).

W skład delegacji z Niemiec weszli: Frank Hünefeld - Z-ca Starosty Osnabrück, Günter Harmeyer - Burmistrz Bad Essen, Robert Wellmann - Dyr. ds Technicznych i Karl-Heinz Finkemeyer odpowiedzialny za współpracę pomiędzy powiatami.
Podczas spotkania rozmawiano o współpracy partnerskiej pomiędzy zaprzyjaźnionymi powiatami oraz wymieniono szczegóły odnośnie kolejnego polsko - niemieckiego obozu młodzieżowego Jugendcamp 2012, który odbywa się obecnie na terenie Powiatu Olsztyńskiego. Rozmawiano także o współpracy gospodarczej oraz o kolejnych spotkaniach pomiędzy zaprzyjaźnionymi powiatami.


     
Wizyta partnerska z Niemiec
Powiat Wałecki

Dnia 17 sierpnia 2011 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 Wałczu odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli Powiatu Osnabrück, Powiatu Wałeckiego i Miasta Wałcz.

Konferencję zorganizowano w celu podsumowania dotychczasowej współpracy Powiatu Wałeckiego z Powiatem Osnabrück.
Powiat Wałecki i Miasto Wałcz reprezentowali Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Tadeusz Łożecki Członek Zarządy Powiatu, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu oraz Maciej Zaręba Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz.
W skład delegacji z Niemiec weszli: Manfred Hugo Starosta Osnabrück, Günter Harmeyer Burmistrz Bad Essen i Karl Heinz Finkemeyer przebywający w Powiecie Wałeckim już od 1 sierpnia br. podczas polsko - niemieckiego obozu dzieci i młodzieży "JUGENDCAMP 2011".
Powiat Wałecki
Podczas konferencji Starosta Wałecki podsumował ponad dziesięcioletnią współpracę z Powiatem Osnabrück, przypomniał najważniejsze daty partnerskich kontaktów i wizyt oraz wskazał cele wzajemnej współpracy. Głównym celem współpracy samorządów jest przede wszystkim dążenie do wspierania wymiany młodzieży, pielęgnowania przyjacielskich stosunków, inicjowanie spotkań stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz współpraca kulturalna i społeczna powiatów.
Konferencja z udziałem Starosty Osnabrück zorganizowana została również w kontekście końca kadencji Manfreda Hugo, który po 18 latach, pełniąc funkcję starosty nie zamierza już więcej kandydować. Starosta Wałecki podziękował Manfredowi Hugo Staroście Osnabrück, za owocną współpracę oraz życzył wielu sukcesów w życiu osobistym i realizacji swoich pasji. Manfred Hugo otrzymał od Starosty Wałeckiego obraz namalowany przez wałeckiego artystę, przedstawiający dwie symboliczne łódki z herbami dwóch partnerskich powiatów na masztach, płynące po jeziorze Raduń w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Obecni na konferencji goście zadawali pytania skierowane do delegacji niemieckiej oraz Staroście Wałeckiemu. Padło między innymi pytanie Bogdana Białasa Przewodniczącego Rady Powiatu o współpracę przedsiębiorców z obydwu zaprzyjaźnionych powiatów. Starosta Osnabrück stwierdził, że zainteresowała ich działalność powstającego w Powiecie Wałeckim inicjatywa Klastra Metalowego. Günter Harmeyer Burmistrz Bad Essen potwierdził, że inicjatywa ta jest godna uwagi oraz stwierdził, że współpraca pomiędzy zrzeszeniami przedsiębiorców może być najbardziej owocna. Goście z Niemiec potwierdzili również wspólnie, że Powiat Wałecki na przełomie ostatnich lat znacznie się zmienił. Poprawiła się infrastruktura drogowa, powstało wiele nowych obiektów sportowych, budynków oraz odrestaurowano istniejące. Goście zachwycali się wyglądem odnowionej auli Zespołu Szkół nr 1, gdzie odbywała się konferencja.
Delegacja z Niemiec będzie przebywać w powiecie wałeckim do 19 sierpnia br. Goście zwiedzą w tym czasie największe firmy w powiecie wałeckim, w tym OZEN PLUS oraz COS OPO Bukowinę w Wałczu. Ponadto zaplanowano również rejs jachtem po jeziorze Wielki Bytyń w Nakielnie.


     
Podsumowanie JUGENDCAMP 2011
Powiat Wałecki

Dnia 12 sierpnia br. z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu i Karla Heinza Finkemeyera przedstawiciela Powiatu Osnabrück podsumowano VII edycję międzynarodowego obozu dzieci i młodzieży "Jugendcamp" 2011, który odbywał się w tym roku na Zamku w Tucznie.

Podczas uroczystości podsumowania, krótkie przemówienie wygłosił Paweł Suski Poseł na Sejm RP, który gratulował organizatorom: Starostwu Powiatowemu w Wałczu oraz powiatom olsztyńskiemu i osnabrück kolejnego udanego przedsięwzięcia.
Powiat Wałecki jest już drugi raz organizatorem międzynarodowego obozu dzieci i młodzieży, poprzedni raz młodzież wypoczywała w Centralnym Ośrodku Sportu OPO Bukowina w Wałczu w 2008 roku. W br. w obozie wzięło udział prawie 100 osób, w tym połowa z Powiatu Osnabrück oraz połowa z powiatu wałeckiego
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
i olsztyńskiego. Podczas obozu organizatorzy zapewnili młodzieży bogaty program, wiele atrakcyjnych wyjazdów, warsztaty artystyczne, fotograficzne, konkursy, a także dobrą zabawę. Młodzież poznała historię zamku w Tucznie oraz Ziemi Wałeckiej.
Młodzież z Polski i Niemiec przygotowała na zakończenie specjalny program artystyczny. W programie znalazły się znane polskie i angielskie przeboje, rozdano nagrody za rozegrane podczas obozu konkursy oraz wszyscy obejrzeli film i zdjęcia wykonane podczas dwutygodniowego pobytu w Powiecie Wałeckim. Starosta Wałecki podziękował wszystkim za organizację tegorocznego obozu dzieci i młodzieży JUGENDCAMP 2011 oraz już teraz zapraszał ponownie na Ziemię Wałecką.


     
Partnerstwo Powiatu Wałeckiego i Osnabrück
Powiat Wałecki


Dnia 1 sierpnia 2011 r. Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu oraz Karl Heinz Finkemeyer przedstawiciel Powiatu Osnabrück uroczyście otworzyli na Zamku w Tucznie VII już międzynarodowy obóz dzieci i młodzieży "JUGENDCAMP 2011".

Powiat Wałecki jest już drugi raz organizatorem międzynarodowego obozu dzieci i młodzieży, poprzedni raz młodzież wypoczywała w Centralnym Ośrodku Sportu OPO Bukowina w Wałczu w 2008 roku. W obozie, który będzie trwał do 15 sierpnia br. uczestniczy prawie 100 osób, w tym połowa z Powiatu Osnabrück oraz połowa z powiatu wałeckiego i olsztyńskiego.

W dniu 3 sierpnia br. Karl Heinz Finkemeyer spotkał się w Starostwie Powiatowym ze starostą wałeckim, wicestarostą i sekretarzem powiatu. Rozmawiano nt. funkcjonowania samorządu powiatowego, partnerstwie z Powiatem Osnabrück oraz możliwościach rozszerzenia współpracy.


     
Wspólpraca PWSZ z Forderer Privater Hochschulen

Powiat Walecki
Dnia 18 stycznia 2011 r. w siedzibie PWSZ w Wałczu, dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu i Piotr Marszałek Dyrektor COS OPO Bukowina w Wałczu uczestniczyli w uroczystości podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu a stowarzyszeniem Forderer Privater Hochschulen w Schwerinie.

Gości z Niemiec reprezentowali: dr Joachim Wegrad - przewodniczący - Forderer Privater Hochschulen in Schwerin e.V., mgr Michael Gericke - asystent przewodniczącego, tłumacz - Forderer Privater Hochschulen in Schwerin e.V., dr Wolfram Friedersdorff - Nadburmistrz miasta Schwerin i dr hab. prof. Werner Westphal - PWSZ.
Porozumienie podpisali: rektor PWSZ prof. Jolanta Witek i przewodniczący Forderer Privater Hochschulen Joachim Wegrad. Dotyczy ono wspólpracy w zakresie kształcenia akademickiego, dzialalności naukowej, wymiany studentów, wykładowców i informacji oraz wspólnego udziału w projektach i programach unijnych. Porozumienie potwierdza wolę i chęć kształcenia niemieckich studentów w Wałczu i Schwerinie, jak i podejmowanie innych przedsiewzieć o charakterze sportowym, turystycznym, naukowym i artystycznym.

W dniu 19 stycznia br. goście z Niemiec przebywali z wizyta w Starostwie Powiatowym w Walczu.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele PWSZ w Wałczu: dr Renata Knap Prorektor, mgr inż. Jacek Kasiński Kanclerz oraz Michał Cebula pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Walczu.
Powiat Walecki Powiat Walecki Powiat Walecki
Powiat Walecki Powiat Walecki Powiat Walecki
Na krótkim spotkaniu w sali narad starostwa dr Bogdan Wankiewicz Starosta Walecki przedstawił gościom plany inwestycyjne samorzadu powiatowego oraz propozycje projektów, jakie mogliby wspólnie realizować. Pierwsza taka propozycja jest organizowana przez PWSZ w czerwcu br. konferencja, na która zostali zaproszeni przedstawiciele ze Schwerina.
Przedstawiciele z Niemiec bardzo przychylnie ustosunkowali sie do propozycji starosty oraz wyrazili wolę wspólłpracy z Powiatem Waleckim.
Dr Bogdan Wankiewicz przekazał gościom z Niemiec drobne okolicznosciowe upominki, a następnie wszyscy udali sie do Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2 w Wałczu. Tam przedstawiciele ze Schwerina obejrzeli nowe obiekty sportowe m.in. boisko wybudowane przez powiat w ramach projektu "Blisko Boisko" oraz aule ZS Nr 1, nowo wyremontowane sale lekcyjne i niedawno poddany termomodernizacji budynek biblioteki.


     
Wizyta w Powiecie Osnabrück
Powiat Walecki

W dniach 7-8 stycznia 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wraz ze Zbigniewem Wolnym Sekretarzem Powiatu oraz Michałem Cebula Pracownikiem Wydzialu Promocji i Rozwoju Powiatu przebywali w zaprzyjaznionym Powiecie Osnabrück na corocznych obchodach uroczystości Otwarcia Nowego Roku.

Byla to ostatnia uroczystość za kadencji obecnego Starosty Powiatu Osnabrück Manfreda Hugo, gdyż w nadchodzących wyborach samorządowych, które odbedą się na jesien 2011, nie będzie on ponownie kandydował.
Starosta Wałecki ustalił wstępnie z władzami Powiatu Osnabrück oraz obecnymi podczas uroczystości władzami Powiatu Olsztynskiego termin oraz organizację kolejnej edycji obozu dzieci i mlodzieży JUGENDCAMP 2011, który odbędzie sie latem na terenie Powiatu Wałeckiego. Poruszono również inne płaszczyzny współpracy takie jak edukacja i ochrona środowiska, nad którymi władze obydwu powiatów skoncentruja sie w nadchodzącym czasie.
Bogdan Wankiewicz ustalił także w rozmowie z Mirosławem Pampuchem Starosta Olsztynskim wstępne warunki i zasady zawiązana oficjalnej współpracy pomiędzy Powiatami Wałeckim i Olsztynskim. Do podpisania stosownych umów miałoby dojść latem tego roku przy okazji rewizyty władz Powiatu Osnabrück oraz Gminy Bad Essen w Powiecie Wałeckim.


     
"Jugendcamp" 2010

Powiat Walecki
Od dnia 20 lipca br. przez dwa tygodnie trwała VI już edycja obozu dzieci i młodzieży "Jugendcamp" 2010.

W otwarciu i zakonczeniu obozu uczestniczył Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu. Tegoroczny "Jugendcamp" odbywał się na terenie Powiatu Olsztynskiego w pięknie położonym ośrodku wypoczynkowym w miejscowości Besia. W obozie uczestniczyło 120 osób z powiatów: osnabrück, olsztynskiego i wałeckiego. Warto podkreślić, ze dzięki wysiłkom władz powiatu najliczniejsza grupe w liczbie 50 osób stanowiła młodzież z Powiatu Wałeckiego. Na terenie ośrodka wypoczywajaca młodzież miała do dyspozycji m. in. strzeżona plaże oraz boiska do piłki siatkowej i nożnej. Przyszłoroczna edycja obozu prawdopodobnie odbędzie się na terenie Powiatu Wałeckiego.


     
Partnerskie spotkanie w Osnabrück

Powiat Walecki
W dniach 8-9 stycznia 2010 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Walecki oraz Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu przebywali z wizyta w zaprzyjaznionym powiecie Osnabrück w ramach odbywajacej sie tam corocznej uroczystości "Oficjalnego otwarcia Nowego 2010 Roku".

Uroczystość otworzył Manfred Hugo Starosta Powiatu Osnabrück, który przywitał zaproszonych gości, podsumował miniony 2009 rok oraz przedstawił harmonogram działań Powiatu Osnabrück na 2010 r. Ta cześć uroczystości urozmaici dwukrotny występ artystyczny zespołu muzycznego z Osnabrück.
Wsród zaproszonych gości, oprócz delegacji z Powiatu Wałeckiego, znalezli sie między innymi przedstawiciele Powiatu Olsztynskiego Mirosław Pampuch Starosta Olsztynski, Izabela Smolińska - Letza Sekretarz Powiatu Olsztynskiego (partnerzy Powiatu Osnabrück), Georg Schirmbeck Posel do Bundestagu a także przedstawiciele ościennych powiatów, przedstawiciele kościoła, wojska, policji, straży pożarnej, Uniwersytetu oraz przedsiębiorcy z Osnabrück.
Po zakończeniu I części, która odbyła się w sali narad zaproszeni goście przenieśli się do restauracji budynku Starostwa Powiatowego w Osnabrück na uroczysta kolacje.
W rozmowach z niemieckim partnerami Starosta Wałecki chwalił znaczenie tego typu spotkań, które zacieśniaja stosunki między zaprzyjaznionymi powiatami. Ustalono również wstępny harmonogram współpracy na rok 2010 r., w tym terminy kolejnych spotkań, a także kolejnej edycji obozu dzieci i mlodzieży "JUGENDCAMP", który w br. odbędzie się w Powiecie Olszytyńskim.


     
"Oficjalne otwarcie Nowego 2009 Roku"

Powiat Walecki
Dnia 9 stycznia br. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki oraz Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu przebywali z wizytą w zaprzyjaznionym powiecie Osnabrück w ramach odbywającej się tam corocznej uroczystości "Oficjalnego otwarcia Nowego 2009 Roku".

Uroczystość otworzył Manfred Hugo Starosta Powiatu Osnabrück, który przywitał najważniejsze osoby z zaproszonych ponad 200 gości, podsumował miniony 2008 rok oraz przedstawił harmonogram działań Powiatu Osnabrück na 2009 r. Tą część uroczystości urozmaicił dwukrotny występ artystyczny dziewcząt z Powiatowej Szkoły Muzycznej w Osnabrück.

Powiat Walecki
Wsród zaproszonych gości, oprócz delegacji z Powiatu Waleckiego, znalezli się między innymi przedstawiciele Powiatu Olsztynskiego Andrzej Szeniawski Wicestarosta Olsztyński, Izabela Smolińska - Letza Sekretarz Powiatu Olsztyńskiego (również partner Powiatu Osnabrück), Georg Schirmbeck Poseł do Bundestagu a także przedstawiciele ościennych powiatów, przedstawiciele kościoła, wojska, policji, strazy pożarnej, Uniwersytetu oraz przedsiębiorcy z Osnabrück.
Po zakończeniu I części, która odbyła się w sali narad zaproszeni goście przenieśli sie do restauracji budynku Starostwa Powiatowego w Osnabrück na uroczystą kolację.
Starosta Walecki podkreślał znaczenie zawartego między powiatami partnerstwa, które poprzez tego typu spotkania jest zacieśniane. Ustalony został wstępny harmonogram współpracy na rok 2009, w tym terminy kolejnych spotkań, a także pierwsze zobowiazania w sprawie kolejnej edycji obozu dzieci i młodzieży "JUGENDCAMP", który w roku ubiegłym odbył się na terenie COS OPO Bukowina w Wałczu, a tym razem zorganizowany zostanie na terenie Powiatu Osnabrück.