Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Wydziały i samodzielne stanowiska


Wydział Organizacyjno - Prawny
Jadwiga Michno - Naczelnik

OR.P@powiatwalecki.pl


Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu
Kinga Kanduła - Inspektor
BR@powiatwalecki.plWydział Finansowy
Diana Grzywacz - Główny Księgowy

FN@powiatwalecki.plWydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
Aneta Rudnicka - p.o. Naczelnik
IZ@powiatwalecki.plWydział Architektury i Budownictwa
Elżbieta Masło - Naczelnik

AB@powiatwalecki.plWydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Jolanta NOSKIEWICZ - JAŻDŻEWSKA - Naczelnik

OS@powiatwalecki.plWydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Małgorzata Górzyńska - Naczelnik

GN@powiatwalecki.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Elżbieta Molęda - Kierownik PODGiK

PODGiK@powiatwalecki.pl
www.geodezja.powiatwalecki.plWydział Komunikacji i Transportu
Paweł Brożek - Naczelnik

KD@powiatwalecki.plSamodzielne Stanowisko ds. Kontroli i Analiz
Sylwia ŻUKOWSKA - Główny specjalista

KA@powiatwalecki.plPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Katarzyna Dejewska - Przewodnicząca

PZOON@powiatwalecki.plPowiatowy Rzecznik Konsumentów
Mariola Jęcka

rzecznik.konsumentow@powiatwalecki.plWydział Edukacji i Rozwoju Powiatu
Piotr Suchojad - Naczelnik

ED@powiatwalecki.plWydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa, Spraw Obywatelskich i Informatyki
Wojciech Pastuszak - Naczelnik

ZK@powiatwalecki.plWydział Administracyjno - Gospodarczy
Edyta Węglewska - Naczelnik

AG@powiatwalecki.pl