Charakterystyka

Fundusze Unijne - linki do stron

www.rpo.wzp.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
www.inwestycjawkadry.info.pl Baza szkoleń i studiów podyplomowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
www.mkidn.gov.pl Program Infrastruktura Kultury
www.mg.gov.pl Program Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności
www.parp.gov.pl
Program Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
www.mpips.gov.pl projekt SPO RZL
www.eur-lex.europa.eu
www.ec.europa.eu
Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, wszystko dostępne również na stronie www.mpips.gov.pl Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
www.premier.gov.pl Centrum Informacyjne Rządu
www.pfron.org.pl
www.sod.pfron.org.pl
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
www.msport.gov.pl "Blisko boisko" itp.
www.funduszngo.pl Fundusz Współpracy oraz ECORYS
www.zporr.garr.pl Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
www.mir.gov.pl Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.eog.gov.pl Norweski Mechanizm Finansowy
i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
www.mapa.funduszestrukturalne.gov.pl wszystko odnośnie programów operacyjnych oraz funduszy w latach 2007-2013
www.rpo.wzp.pl RPO woj. zachodniopomorskiego
www.europa.fundacja.koszalin.pl Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
www.zarr.com.pl Regionalna Instytucja Finansująca - Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
www.zsrg.szczecin.pl Zach.Pom. Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego
www.ksu.parp.gov.pl Krajowy System Usług dla Małych
i średnich Przedsiębiorstw
www.szczecin.uw.gov.pl Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
www.minrol.gov.pl Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Porgram Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013, Program SAPARD
www.msw.gov.pl Projekt e-PUAP-WKP plan INFORMATYZACJI PA�STWA 2007-2013
www.epuap.gov.pl
www.odm.gov.pl
Centrum Informacji Europejskiej/ Ośrodek Debaty Międzynarodowej
www.es.ekonomiaspoleczna.pl Wspieranie i promocja ES inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
www.msz.gov.pl Biuletyn Informacyjny Polska
w strefie Schengen
www.bankier.pl
www.bierzdotacje.pl
dotacje
www.amb-norwegia.pl mechanizm norweski, jak znaleźć partnerów biznesowych w Norwegii, icg adresy oraz organizacje pomagające
www.mgdf.pl
www.eurofirma.pl
Inne dotacje
www.twoja-firma.pl
www.empirio.pl
dotacje dla firm
www.doplaty.pl Dotacje dla rolnictwa
www.europoint.com.pl
www.deltapartner.org.pl
www.dotacje-ue.com.pl
www.eurodoradca.pl
www.cfeu.pl
www.euroconsilium.com.pl
www.eurochance.pl
www.fununi.pl
Inne dotacje
www.termoprojekt.org.eu termodernizacja
www.wwpe.gov.pl strona poświęcona rozwojowi polskiej gospodarki na lata 2007-2013 w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa
www.interreg4a.info Program operacyjny "Europejska Współpraca Terytorialna", "Współpraca Transgraniczna" na lata 2007-2013
 

www.comenius.org.pl
www.erasmus.org.pl
www.leonardo.org.pl
www.mlodziez.org.pl
www.tempus.org.pl
www.erasmusmundus.org.pl
www.grundtvig.org.pl
EDUKACJA - programy których celem jest podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy
i wymiany w dziedzinie edukacji.

www.europadlaobywateli.pl
www.europarl.europa.eu
www.ec.europa.eu
Integracja obywatelska na terenie Europy i ogólne informacje

www.ec.europa.eu
eacea.ec.europa.eu
www.culturalpolicies.net
www.encc.eu
Strony angielskojęzyczne poświęcone kulturze
i edukacji w Europie