POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka


POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
w WAŁCZU •  Kontakt
 •  Ważne informacje
 •  Regionalny System Ostrzegania
 •  Ostrzeżenia meteorologiczne
 •  Bezpieczna eksploatacja urządzeń grzewczych i kominowych
 •  Bezpieczna zima - poradnik dla kierowcy
 •  Nie dopuść do powstania pożaru
 •  Ewakuacja
 •  Intensywne zjawiska burzowe
 •  Katastrofy budowlane
 •  Niskie temperatury i śnieżyce
 •  Silny wiatr
 •  Upały
 •  Wypadki drogowe
 •  Sygnały - alarmowe i postępowanie po usłyszeniu sygnału
 •  Terroryzm - co robić w sytuacji zagrożenia
 •  Bezpieczna kąpiel
 •  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 •  Niewypały i niewybuchy
 •  Dopalacze
 •  Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP
 •  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

 • POWIAT WALECKI
  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
  w Wałczu
  pełni całodobowy dyżur
  Zgłoszenia należy przekazywać:


  W dni robocze
  w godz. 07.30 - 15.30


  Starostwo Powiatowe w Wałczu
  Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa
  i Spraw Obywatelskich
  (lokalizacja: Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17)
  tel. (67) 250 84 29
  fax. (67) 258 90 10

  e-mail: pczk@powiatwalecki.pl

  W dni robocze
  w godz. 15.30 - 7.30 dnia następnego
  oraz
  w niedzielę, święta i dni wolne od pracy

  Stanowisko Dyspozytorskie
  Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałczu
  (lokalizacja: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu
  Walcz, ul. 12-go Lutego 20)
  tel. (67) 258 62 15
  fax. (67) 258 62 46