Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

WŁADZE POWIATU WAŁECKIEGO

STAROSTA WAŁECKI
dr Bogdan Wankiewicz

tel. 067 250-8463
starosta@powiatwalecki.pl
kancelaria@powiatwalecki.plWICESTAROSTA WAŁECKI
Jolanta Wegner

tel. 067 250-8433
wicestarosta@powiatwalecki.plCZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
Jan Grudziński

SEKRETARZ POWIATU
Zbigniew Wolny

tel. 067 250-8443
sekretarz@powiatwalecki.pl
SKARBNIK POWIATU
Paweł Gwozdecki

tel. 067 250-8440
skarbnik@powiatwalecki.pl