Charakterystyka
Powiat Wałecki


INWESTYCJE POWIATOWE


Zespół Szkół Nr 1 w Wałczu ul. Kilińszczaków 59

Boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej i koszykówki
- oddane do użytku w 2006 r.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

Renowacja szkoły

Powiat Wałecki
Powiat Wałecki
projekt hali przy ZS Nr 1 w Wałczu

Po 101 latach Zespół Szkół Nr 1 doczekał się kapitalnego remontu. Podczas skuwania starego tynku na budynku auli szkoły od strony boiska pracownicy odkryli zatynkowany napis w języku niemieckim "Umbau und Erweiterung A.D. 1908" co świadczy, że rozbudowa i remont szkoły odbył się w 1908r. Renowacja szkoły rozpoczęła się na początku lipca 2009 r. i trwała do końca grudnia. Remont budynku głównego polegał na skuciu starych tynków i zastąpienie ich nowymi, wymianie stolarki okiennej na nową wykonaną z drewna, położeniu nowej izolacji przeciwwilgociowej oraz ociepleniu stropu nad ostatnią kondygnacją budynku. Koszt całej renowacji to ok 1,8 mln. zł. W trakcie prac odkrywkowych fundamentu okazało się, że budynek jest posadowiony na ławie kamiennej, a część ścian nośnych jest w fatalnym stanie technicznym (zmurszałe cegły) co spowodowało konieczność wymiany znacznej ilości cegieł na nowe. Zespół Szkół Nr 1 w Wałczu jest najstarszym budynkiem murowanym w Wałczu. Budowa szkoły została zapoczątkowana w roku 1798. Jako ciekawostkę należy wspomnieć, że w szkole w 1806 roku nocowała królowa Luiza żona Wilhelma III króla Prus w drodze z Berlina do Królewca.Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


Zespół Szkół Nr 2 w Wałczu ul. Budowlanych 4

Kompleks dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej (72 x 36m) oraz mniejsze (44 x 30m) wielofunkcyjne do gier zespołowych tj.: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego zrealizowane w ramach programu "BLISKO BOISKO". Oddane do użytku w dniu 3 września 2008 r. Całkowity koszt budowy obydwu boisk wyniósł 1.006 500 zł, a inwestycje sfinansowały: Starostwo Powiatowe w Wałczu w kwocie ponad 700 tys. zł. , PZU ŻYCIE S. A. i PZU S. A. w kwocie 200 tys. zł (po 100 tys. zł) oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 100 tys. zł. Boisko wielofunkcyjne zostało w całości sfinansowane z budżetu powiatu a koszt jego budowy to ponad 340 tys., zaś boisko do piłki nożnej powiat dofinansował kwotą 360 tys. zł.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


Zespół Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu ul. Południowa 10a

Kompleks boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej (30x62 m) oraz wielofunkcyjne (26x56 m) do koszykówki i siatkówki, zrealizowany w ramach programu "MOJE BOISKO ORLIK 2012", oddany do użytku w dniu 12 grudnia 2008 r. Koszt inwestycji, to ponad 1,2 mln złotych. Jedno z boisk pokryte jest sztuczną trawą natomiast drugie tartanem. Cały kompleks posiada oświetlenie i jest ogrodzony a na jego terenie znajdują się również szatnie wraz z prysznicami. Boiska są dostępne dla wszystkich chętnych, a w godzinach popołudniowych na ich terenie przebywa opiekun, tzw. trener środowiskowy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


Lodowisko i boisko przy Zespole Szkół Nr 3 w Wałczu

Na ul. Bankowej w Wałczu, przy Zespole Szkół Nr 3 powstało boisko wielofunkcyjne z lodowiskiem. Lodowisko ma wymiary 30 x 20 m. Płyta mrożąca boiska, posiada w swojej strukturze system rurek wypełnionych glikolem, a woda zmrażana jest za pomocą specjalnego agregatu. Obiekt posiada trybuny z krzesełkami na 100 miejsc. Lodowisko czynne jest w godzinach 10.00 do 21.00 (do południa dla potrzeb szkolnych i po południu dla wszystkich chętnych). W czasie ferii zimowych w całym czasie z lodowiska mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu. W sezonie zimowym będzie funkcjonowało przez około trzy miesiące. Koszt korzystania ze ślizgawki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

wynosi tylko złotówkę za 45 minut. Funkcjonuje także wypożyczalnia łyżew (koszt - 4 złote za godzinę). Na lód po pełnej godzinie wpuszczanych będzie
Powiat Wałecki
maksymalnie 50 osób. Po 45 minutach łyżwiarze muszą opuścić lodowisko, ponieważ pozostały kwadrans potrzebny jest na wyrównanie tafli. Na potrzeby eksploatacji został opracowany specjalny regulamin korzystania z obiektu. Dookoła kompleksu budowane jest ogrodzenie, a obiekt jest monitorowany za pomocą kamer wizyjnych.
Koszt inwestycji to 1,4 mln zł., z czego 400 tys. zostało dofinansowane przez Ministerstwo Sportu, a pozostałe sfinansował powiat. W okresie wiosenno-letnim będzie to boisko ze sztuczną trawą do piłki ręcznej o wymiarach 36 x 24 m z możliwością gry w koszykówkę i piłkę siatkową. Cały obiekt zostanie otwarty 1 września podczas powiatowej inauguracji roku szkolnego.

W Zespole Szkół Nr 3 wykonano także inwestycje na kwotę 700 tys. zł polegającą na kompleksowym remoncie sali gimnastycznej oraz naprawie attyki zabytkowego budnku szkoły (100 tys. zł dofinansowania).


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmuje łącznie 26 obiektów zlokalizowanych na terenie gmin: miejskiej Wałcz, wiejskiej Wałcz, Człopy i Mirosławca. Planowany całkowity koszt projektu wynosi 27 019 738,74 zł, w tym 12 842 255,09 zł stanowić będą środki dotacji rozwojowej uzyskanej w ramach dofinansowania ze środków Unijnych. Dzięki realizacji inwestycji termomodernizacji będą podlegać budynki użyteczności publicznej przedstawione w tabeli.
Powiat Wałecki jako Lider Projektu równocześnie z prowadzeniem inwestycji na zarządzanych obiektach przyjął zadania koordynacji całego projektu, który zgodnie z ustalonym harmonogramem powinien zostać zrealizowany do 31 grudnia 2011 roku. Wniosek Powiatu Wałeckiego uzyskał największą liczbę punktów ze wszystkich złożonych wniosków w Polsce na liście rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia z rundy 1/POIiŚ/9.3/2008 składanych w ramach "Priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej".

Obiekty objęte projektem termomodernizacji

Samorząd Obiekty
Powiat Wałecki
Budynek Starostwa
Zespół Szkół nr 1 - Biblioteka
Zespół Szkół nr 2 - Budynek Szkoły
Zespół Szkół nr 2 - Sala gimnastyczna
Zespół Szkół nr 4
Miasto Wałcz
Przedszkole Publiczne nr 5
Przedszkole Publiczne nr 6
Przedszkole Publiczne nr 8
Przedszkole Publiczne nr 9
Szkoła Podstawowa nr 4 - Budynek główny
Szkoła Podstawowa nr 4 - Budynek A
Zespół Szkół Miejskich nr 1
Zespół Szkół Miejskich nr 2
Budynek Centrum Pomocy Społecznej
Gmina Wiejska Wałcz
Szkoła Podstawowa w Różewie
Szkoła Podstawowa w Witankowie
Szkoła Podstawowa w Strącznie
Szkoła Podstawowa w Gostomi
Miasto i Gmina Człopa
Przedszkole Publiczne w Człopie
Szkoła Podstawowa w Człopie
Łącznik i sala gimnastyczna
Gmina i Miasto Mirosławiec
Budynek Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu
Budynek Ośrodka Kultury w Mirosławcu
Szkoła Podstawowa z łącznikiem
Sala gimnastyczna
Przedszkole

Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


INWESTYCJE DROGOWE

Remont ul. Dworcowej w Wałczu

Dnia 17 grudnia 2007 r. uroczyście oddano do użytku ul. Dworcowej w Wałczu po remoncie. Przebudowa ulicy Dworcowej w Wałczu, która jest drogą powiatową rozpoczęła się 20 sierpnia 2007 r. i trwała 4 miesiące. Wartość robót wyniosła 742.830 zł (przy udziale środków Ministerstwa Transportu). Roboty były realizowane przez Grupę Kapitałową ,,POL-DRÓG" z siedzibą w Kłębowcu. Podczas prac remontowych oprócz nawierzchni i chodników została przebudowana również całkowicie kanalizacja deszczowa.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


Remont i przebudowa drogi powiatowej Wałcz - Przybkowo

Remont obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 5 km (szer. 5 m), wzmocnienie poboczy kamienną mieszanką, wykonanie zatok autobusowych w Przybkowie oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Bydgoską. Ponadto podczas remontu wykonano na ul. Nadjeziornej chodnik, który prowadzi aż do Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Westerplatte" w Wałczu, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne.
Na dalszym odcinku drogi powiatowej poprawiona została geometria drogi na przepuście melioracyjnym przed Różewem oraz zniwelowano wszystkie ubytki nawierzchni w samej miejscowości.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3,13 mln zł, z czego 1,1 mln zł to dotacja celowa z Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wykonanie kanalizacji deszczowej i oświetlenia zostało sfinansowane przez Urząd Miasta Wałcza w łącznej kwocie 430 tys. zł, a zatok autobusowych w Przybkowie przez Urząd Gminy Wałcz w kwocie 80 tys. zł.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


Przebudowa drogi powiatowej nr 2313Z Rutwica - Strączno"

Powiat Wałecki
Całkowity koszt zadania na odcinku drogi - dł. 6,933 km (szer. naw. 5,5 m) - 6.723.899,31 PLN (udział UG Wałcz - 400.000,00 PLN), z czego całkowita wnioskowana kwota dofinansowania wyniesie - 2.999.995,00 PLN (RPO WZ).
Przebudowa drogi wykonywana jest w dwóch etapach.Etap I wykonany został w 2010 roku o długości 1147 mb w okresie od maja do października. Etap II jest obecnie wykonywany o długości 5786 mb. Planowany termin zakończenia II etapu przewidywany jest na dzień 31.12.2011 r. Z drugiego etapu wykonane jest około 60% planowanych robót. Wykonawcą robót jest firma "POL-DRÓG" Sp. z o.o. Roboty dofinansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 -2013.


Remont i przebudowa drogi powiatowej Tuczno - Zdbowo - Mączno

Powiat Wałecki
Projekt zrealizowany z dofinansowaniem z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Wartość robót (po rozstrzygnięciu przetargowym) - 3.800.513,66 zł, w tym: środki własne Powiatu Wałeckiego - 1.839.254,66 zł, środki z NPPDL - 1.825.959,00 zł, środki od partnerów (Gmina Tuczno) - 135.300,00 zł. Główne roboty obejmują: poszerzenie drogi do 5,5 m, remont przepustu oraz nową nawierzchnię bitumiczną.Remont budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu


Powiat Wałecki
Siedziba władz Powiatu, została powiększona o łącznik z windą za blisko 1.228.000,00 zł pochodzących ze środków własnych.
Do rozbudowanej części wchodzi się przez rozsuwane drzwi. Na parterze powstał hol wejściowy będący przedłużeniem nowo powstałej klatki schodowej. Powiększona została sala obsługi interesantów oraz wykonano do niej dodatkowe wejście, tak by ułatwić dostęp do budynku osobom niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wykonano w tym celu specjalną pochylnię. Na I piętrze, II piętrze i poddaszu powstały pokojowe biurowe. W miejscu zlikwidowanej starej klatki schodowej na poszczególnych kondygnacjach powstały pomieszczenia gospodarcze i łazienki. W ścianach szczytowych starego budynku wykuto otwory tak, że na każdym piętrze istnieje przejście między częścią starą i nowo wybudowaną.
W tym samym czasie zakończono również termomodernizację budynku starostwa, która swym zasięgiem obejmowała nowo wybudowaną część obiektu.
Prace polegające głównie na wymianie stolarki okiennej oraz dociepleniu ścian zewnętrznych wykonała wałecka firma. Inwestycja za ok. 330 tys. zł została sfinalizowana w połowie z budżetu Powiatu oraz ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to kolejny powiatowy obiekt, w którym wykonano termomodernizację w ramach założeń projektu "Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wałeckiego". Dotychczas w ramach tego projektu termomodernizację wykonano w budynku biblioteki ZS nr 1 oraz budynku sali i budynku głównym ZS nr 2. Siedziba Starostwa Powiatowego, w obecnym kształcie, przygotowana jest pod kolejny planowany etap rozbudowy obiektu. W przyszłości nowo powstały łącznik połączyć ma istniejącą część z nowym, mniejszym budynkiem, w którym mieścić się będzie między innymi sala sesyjna. Zwiększeniu ma ulec również parking dla interesantów.