Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Starostwo Powiatowe w Wałczu
ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz
kancelaria@powiatwalecki.pl


tel. centrala (067) 250 84 51 do 52, 250 84 62, fax. (067) 258 90 10
NIP: 765-15-04-461 REGON: 570798485


godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 730 do 1530


Starosta Wałecki przyjmuje interesantów

w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach: od 1000 do 1200 i od 1600 do 1700Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

78-600 Wałcz, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54
pracuje w następujących godzinach:


poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek
od godz. 730 do 1530

* Posiedzenia składów orzekających odbywają się
w godzinach urzędowania
- w dniach wyznaczonych przez Przewodniczącego ZespołuWydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 730 do 1530

w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Wałczu przy ulicy Okulickiego 15,
tel. 067 387 25 40Punktu Obsługi Funduszu Pożyczkowego "POMERANUS"

budynek RCKU, ul. Południowa 10A, 78-600 Wałcz,
II piętro, pokój nr 205.
tel. / fax nr 067 258 3086
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 730 do 1530Powiatowy Rzecznik Konsumentów

78-600 Wałcz, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54,

godziny przyjmowania petentów:
poniedziałek 1200 - 1530
wtorek 1200 - 1530
środa 800 - 1200
czwartek 1200 - 1530
piątek 1200 - 1530