Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Ogłoszenia


Wałcz, dnia 6 lutego 2018 r.

Zarząd Powiatu w Wałczu
ogłasza konkurs na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 4
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Władysława Broniewskiego w Wałczu,
ul. Południowa 10A, 78-600 Wałcz

Uchwała Nr 106/289/2018 Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 6 lutego 2018 r. -Wsparcie szkół i placówek

Miło jest nam poinformować Państwa, że w wyniku oceny merytorycznej konkursu Ośrodka Rozwoju Edukacji, wniosków złożonych w VIII rundzie konkursu otwartego nr 1/POKL/3.5/2012 pn. Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia - wniosek przygotowany i złożony przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałczu oraz Powiat Wałecki został zakwalifikowany do realizacji.

Projekt będzie trwał dwa lata, począwszy od 1 września 2013 roku. Tytuł projektu: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim".
Wartość: 1 389 132 PLNPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu informuje, że Powiat Wałecki w 2013 roku ponownie przystąpił do realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Aktywny samorząd".

Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

W ramach programu PCPR będzie realizował dwa moduły:

Moduł I: likwidacja bariery transportowej, likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, likwidacja barier w poruszaniu się i pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Po podpisaniu umowy z PFRON, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu poinformuje na swojej stronie internetowej http://www.bip.pcpr.powiatwalecki.pl o szczegółowych procedurach oraz terminach składania wniosków na przedmiotowe zadania. Będą tam również dostępne stosowne wzory wniosków. Zapraszamy do zapoznania się z treścią kierunków działań pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2013 roku pod adresem: http://www.pfron.org.pl/portal/pl w zakładce "Aktywny samorząd".Powiat Wałecki Powiat WałeckiUwaga - rodzice dzieci sześcioletnich!

W związku z prawem dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki w szkole podstawowej informujemy, że w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu (ul. Południowa 10 B) został uruchomiony Punkt Konsultacyjny, którego zadaniem jest pomoc rodzicom w podjęciu ewentualnej decyzji pójścia dziecka sześcioletniego do szkoły lub kontynuacji wychowania i nauki w przedszkolu.

Zapraszamy w każdy czwartek od godziny 15.30 do 17.00 - punkt będzie działał w marcu i kwietniu 2013 roku.

Porad udzielają:
  • psycholog Mirosława Ustrzycka - pokój 218
  • psycholog Agnieszka Olędzka - pokój 207
  • pedagog Aleksandra Sikorska - pokój 217
Konsultacje są bezpłatne.


Szanowni Państwo!

Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?"
Celem badania jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społecznego wiejskich społeczności. W ramach badania dokonana zostanie ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych oraz przejrzystych sieci relacji społecznych na obszarach wiejskich. Uzasadnieniem badania są specyficzne potrzeby komunikacyjne mieszkańców wsi polegające na silnym zagrożeniu wykluczeniem cyfrowym tej grupy, będącej zarazem tą częścią społeczeństwa polskiego, która w największym stopniu może skorzystać w wyniku zmian technologii komunikacyjnych i funkcji społecznych mediów. Na cele realizacji projektu uruchomiony został specjalny blog: http://wiesczyglobalnawioska.pl.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu i wypowiedzenia się swojego zdania na temat kompetencji komunikacyjnych mieszkańców terenów wiejskich. Na blogu badania dostępnym pod adresem http://wiesczyglobalnawioska.pl swoją wypowiedź może zamieścić każdy, kto ma coś ciekawego do powiedzenia.Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wdrożył kampanię społeczną zatytułowaną LEKkomyślność.

Celem wojewódzkiej kampanii jest przede wszystkim podniesienie poziomu wiedzy wśród mieszkańców regionu dotyczącej leków sprzedawanych bez recepty, w szczególności ich składu, działania, łączenia z innymi lekami. Kampania ma przeciwdziałać łączeniu leków z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi oraz ich zażywaniu w celu osiągnięcia zmian stanu świadomości. Gorąco zachęcam Państwa do odwiedzenia strony www.lekkomyslnosc.wzp.pl oraz wypełnienia znajdującej się tam ankiety.

Powiat Wałecki

Informujemy, że zgodnie ze wskazaniem Kuratora Oświaty w Szczecinie oraz za zgodą Starosty Wałeckiego Pana dr Bogdana Wankiewicza Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu uzyskała uprawnienia do:
opiniowania i orzecznictwa na rzecz dzieci i młodzieży z wadami wzroku.
Oznacza to, iż nie będzie już potrzeby diagnozowania dzieci niewidomych, niedowidzących i słabo widzących w Szczecinie, tak jak do tej pory.


Marek Syrnyk
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w WałczuWałcz, dnia 4 listopada 2009 r.

Projekt jest wspólfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Powiat Wałecki
Powiat Wałecki
Informacja końcowa dotycząca projektu "Mój zawód jest poszukiwany".

Miejsca postoju dla autokarów:
Miasto Wałcz
  • ul. M. Konopnickiej - rejon hali sportowej
  • Dolne Miasto - rejon Zespółu Szkół Miejskich Nr 1 i hali sportowej
  • Plac przy Wałeckim Centrum Kultury
  • Zatorze, ul. Wojska Polskiego-rejon centrum handlowego

STAROSTA WAŁECKI

informuje zainteresowanych

że dokumentacja dotycząca mienia zabużańskiego znajdująca się w Starostwie Powiatowym w Wałczu
została dnia 25 marca 2004 r. przekazana do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - z mocy ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego
(Dz. U z 2004 r. Nr 6, poz. 39).

Szczegółowe informacje w tym zakresie
można uzyskać:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4
70 -502 Szczecin
tel. (091) 4303641
lub (091) 4303623