POWIAT WACKI

      Charakterystyka
www.projektzawodowywalcz.pl

POWIAT WALECKI
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(obowi膮zek informacyjny realizowany w zwi膮zku z art. 13 i art. 14 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

a) Zarz膮d Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego maj膮cy siedzib臋 przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pe艂ni膮cy funkcj臋 Instytucji Zarz膮dzaj膮cej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach zbioru pn. "Projekty RPO WZ 2014 - 2020";

b) minister w艂a艣ciwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzib膮 przy ul. Wsp贸lnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. "Centralny system teleinformatyczny wspieraj膮cy realizacj臋 program贸w operacyjnych". - czytaj wi臋cej
Tytu艂 projektu: "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kszta艂cenia zawodowego w powiecie wa艂eckim"

Projekt wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Dzia艂anie 8.9 Wsparcie szk贸艂 i plac贸wek prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe oraz uczni贸w uczestnicz膮cych w kszta艂ceniu zawodowym i os贸b doros艂ych uczestnicz膮cych w pozaszkolnych formach kszta艂cenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.

Cele projektu: Wzrost efektywno艣ci kszta艂cenia zawodowego i jego dostosowanie do wymog贸w regionalnego rynku pracy zwi臋kszaj膮ce szanse na zatrudnienie.

W ramach projektu wsparcie otrzymaj膮 2 publiczne plac贸wki kszta艂cenia zawodowego: Powiatowe Centrum Kszta艂cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wa艂czu (PCKZiU) oraz Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Wa艂czu (RCKU).

G艂贸wn膮 grup臋 docelow膮 stanowi膮 uczniowie szk贸艂 zawodowych i technik贸w. Przygotowuj膮c uczni贸w do wej艣cia na rynek pracy nacisk po艂o偶ony b臋dzie nie tylko na przekazanie pakietu niezb臋dnej wiedzy, ale przede wszystkim na wykszta艂cenie konkretnych umiej臋tno艣ci m.in. poprzez praktyki i sta偶e zawodowe, a tak偶e dodatkowe specjalistyczne zaj臋cia w szko艂ach oraz kursy i szkolenia. 1100 uczni贸w (495 dziewcz膮t i 605 ch艂opc贸w) otrzyma kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kszta艂cenia. Dla najzdolniejszych uczni贸w szk贸艂 zawodowych i technicznych przewidziano stypendia. Wszyscy uczestnicy b臋d膮 obj臋ci doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Planowane efekty: Ze wzgl臋du na niski poziom jako艣ci bazy technologiczno-dydaktycznej szkolnictwa zawodowego jednym z g艂贸wnych dzia艂a艅 jest tak偶e doposa偶enie pracowni w poszczeg贸lnych szko艂ach i stworzenie nowoczesnych laboratori贸w kszta艂cenia praktycznego. Z doposa偶enia zakupionego dzi臋ki EFS b臋d膮 korzysta艂y 2 szko艂y i plac贸wki kszta艂cenia zawodowego.

Niezmiernie wa偶nym dzia艂aniem b臋dzie wsparcie nauczycieli zawodu i instruktor贸w praktycznej nauki zawodu w celu podniesienia ich wiedzy i umiej臋tno艣ci, szczeg贸lnie w zakresie nowych technologii oraz przygotowanie do obs艂ugi zakupionego sprz臋tu i wyposa偶enia. 54 nauczycieli kszta艂cenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu (29 kobiet i 25 m臋偶czyzn) uzyska kwalifikacje lub nab臋dzie nowe kompetencje.

W projekcie do ko艅ca 2023 roku we藕mie udzia艂 1100 uczni贸w.

Warto艣膰 projektu: 10 708 991,42 z艂,
Wk艂ad Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego: 9 102 642,70 z艂,
Wk艂ad bud偶etu pa艅stwa: 527 185,22 z艂.W ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kszta艂cenia zawodowego w powiecie wa艂eckim" wsp贸艂finansowanego przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz bud偶etu pa艅stwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 O艣 Priorytetowa 8 Edukacja Dzia艂anie 8.9 Wsparcie szk贸艂 i plac贸wek prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe oraz uczni贸w uczestnicz膮cych w kszta艂ceniu zawodowym i os贸b doros艂ych uczestnicz膮cych w pozaszkolnych formach kszta艂cenia zawodowego w ramach Kontrakt贸w Samorz膮dowych zakupione zosta艂o wyposa偶enie pracowni szkolnych - sprz臋t i narz臋dzia budowlane o warto艣ci 27 477,00 z艂 brutto.
Powiat Wa艂eckiW ramach realizacji projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kszta艂cenia zawodowego w powiecie wa艂eckim" wsp贸艂finansowanego przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz bud偶etu pa艅stwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 O艣 Priorytetowa 8 Edukacja Dzia艂anie 8.9 Wsparcie szk贸艂 i plac贸wek prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe oraz uczni贸w uczestnicz膮cych w kszta艂ceniu zawodowym i os贸b doros艂ych uczestnicz膮cych w pozaszkolnych formach kszta艂cenia zawodowego w ramach Kontrakt贸w Samorz膮dowych w ramach przetargu nieograniczonego zakupione zosta艂o wyposa偶enie pracowni szkolnych.

W ramach ww. projektu dostarczone zosta艂o wyposa偶enie w postaci zestaw贸w panelowych:
 • uk艂ady zap艂onowe pojazd贸w;
 • uk艂ady elektrotechniki i elektroniki pojazdowej;
 • aktoryka system贸w pojazdowych;
 • sensoryka system贸w pojazdowych.
Dostarczono wyposa偶enie o warto艣ci 157 346,10 z艂 brutto.
Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂eckiW dniu 17 pa藕dziernika br. w Powiatowym Centrum Kszta艂cenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Bankowej 13 w Wa艂czu odby艂o si臋 uroczyste wr臋czenie dyplom贸w potwierdzaj膮cych przyznanie stypendi贸w w ramach projektu pn.: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienia jako艣ci i efektywno艣ci kszta艂cenia w zakresie kompetencji kluczowych uczni贸w lice贸w og贸lnokszta艂c膮cych w powiecie wa艂eckim" oraz projektu pn.: "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kszta艂cenia zawodowego w powiecie wa艂eckim".
Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki
W tym roku odby艂a si臋 druga tura przyznania 39 stypendi贸w najzdolniejszym uczniom szk贸艂 ponadgimnazjalnym, kt贸rzy w ka偶dym projekcie spe艂nili wymagane kryteria.

Podstawowym kryterium przyznania stypendium jest uczestnictwo w projekcie, aktywno艣膰 podczas zaj臋膰 organizowanych w ramach projektu oraz bardzo dobre wyniki w nauce. W projekcie pn.: "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kszta艂cenia zawodowego w powiecie wa艂eckim" zwr贸cono tak偶e uwag臋 na opinie od pracodawcy, u kt贸rego zosta艂 odbyty sta偶 b膮d藕 praktyka.

W ramach projektu "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienia jako艣ci i efektywno艣ci kszta艂cenia w zakresie kompetencji kluczowych uczni贸w lice贸w og贸lnokszta艂c膮cych w powiecie wa艂eckim" przyznano 9 uczniom stypendium na okres roku szkolnego 2018/2019 na 10 miesi臋cy.

W ramach projektu "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kszta艂cenia zawodowego w powiecie wa艂eckim" przyznano 30 uczniom stypendium na okres roku szkolnego 2018/2019 na 12 miesi臋cy.

Projekty wsp贸艂finansowane s膮 przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz bud偶etu pa艅stwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.W dniu 10 sierpnia 2017 r. pomi臋dzy Wojew贸dztwem Zachodniopomorskim a Powiatem Wa艂eckim podpisana zosta艂a umowa o dofinansowanie projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kszta艂cenia zawodowego w powiecie wa艂eckim", kt贸rego ca艂kowita warto艣膰 wynosi 10 708 991,42 z艂, z czego dofinansowanie ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego stanowi kwot臋 9 102 642,70 z艂 natomiast wk艂ad bud偶etu pa艅stwa wynosi 527 185,22 z艂.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Dzia艂anie 8.9 Wsparcie szk贸艂 i plac贸wek prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe oraz uczni贸w uczestnicz膮cych w kszta艂ceniu zawodowym i os贸b doros艂ych uczestnicz膮cych w pozaszkolnych formach kszta艂cenia zawodowego w ramach Kontrakt贸w Samorz膮dowych.
Projekt obejmuje m.in. realizacj臋 programu praktyk zawodowych dla uczni贸w, kurs贸w i szkole艅 podnosz膮cych kwalifikacje, doradztwo zawodowe, dokszta艂canie nauczycieli przedmiot贸w zawodowych, nawi膮zanie szerszej wsp贸艂pracy szk贸艂 z pracodawcami oraz wyjazdy zawodowoznawcze. W projekcie we藕mie udzia艂 1100 uczni贸w oraz 54 nauczycieli praktycznej nauki zawodu.Zawiadomienie o rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019

Powiat Wa艂ecki informuje, 偶e prowadzi rekrutacj臋 do projektu pn.: Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kszta艂cenia zawodowego w powiecie wa艂eckim.

Projekt wsp贸艂finansowany przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz bud偶etu pa艅stwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 O艣 Priorytetowa 8 Edukacja Dzia艂anie 8.9 Wsparcie szk贸艂 i plac贸wek prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe oraz uczni贸w uczestnicz膮cych w kszta艂ceniu zawodowym i os贸b doros艂ych uczestnicz膮cych w pozaszkolnych formach kszta艂cenia zawodowego.

Rekrutacja prowadzona jest w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Wa艂czu przy ul. D膮browskiego 17 w pokoju nr 102 i 302 oraz w sekretariatach szk贸艂:
 • Zespole Szk贸艂 nr 4 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Wa艂czu przy ul. Po艂udniowej 10 A;
 • Powiatowym Centrum Kszta艂cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wa艂czu przy ul. Bankowej 13 oraz przy ul. Budowlanych 4.
Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z 搂3 Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Regulamin oraz dokumentacja rekrutacyjna znajduje si臋 na stronie internetowej powiatu: www.powiatwalecki.pl w biurze projektu oraz w sekretariatach szk贸艂 oraz na stronach internetowych szk贸艂 bior膮cych udzia艂 w projekcie. W przypadku potrzeby indywidualnego spotkania w sprawie rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu: 67 250 8434. W zwi膮zku z art. 13 i art. 14 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wprowadzono zmiany w za艂膮cznikach do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty obowi膮zuj膮ce od dnia 25 maja 2018 r.

Aneks z dnia 29 maja 2018 r. do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Za艂膮cznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie - ucze艅.

Za艂膮cznik nr 1A - Deklaracja uczestnictwa w projekcie - pracownik instytucji.

Za艂膮cznik nr 2 - O艣wiadczenie uczestnika projektu.

Za艂膮cznik nr 3 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Formularz rekrutacyjny - ucze艅.

Formularz rekrutacyjny - pracownik instytucji.Zawiadomienie o rekrutacji

Powiat Wa艂ecki informuje, 偶e prowadzi rekrutacj臋 do projektu pn.: "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kszta艂cenia zawodowego w powiecie wa艂eckim".

Projekt wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Dzia艂anie 8.9 Wsparcie szk贸艂 i plac贸wek prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe oraz uczni贸w uczestnicz膮cych w kszta艂ceniu zawodowym i os贸b doros艂ych uczestnicz膮cych w pozaszkolnych formach kszta艂cenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.

Rekrutacja prowadzona jest w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Wa艂czu przy ul. D膮browskiego 17 w pokoju nr 102 i 302 oraz w sekretariatach szk贸艂:
 • Zespole Szk贸艂 nr 4 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Wa艂czu ul. Po艂udniowej 10 A;
 • Powiatowym Centrum Kszta艂cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wa艂czu przy ul. Bankowej 13 oraz ul. Budowlanych 4.
Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z 搂3 Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Regulamin oraz dokumentacja rekrutacyjna znajduje si臋 na stronie internetowej powiatu: www.powiatwalecki.pl w biurze projektu oraz w sekretariatach szk贸艂 oraz na stronach internetowych szk贸艂 bior膮cych udzia艂 w projekcie.
W przypadku potrzeby indywidualnego spotkania w sprawie rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu: 067 - 250 - 84 - 58.

Projekt 8.9 Regulamin rekrutacji (.pdf)

Projekt 8.9 Za艂膮cznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa uczen (.pdf)

Projekt 8.9 Za艂膮cznik nr 1A Deklaracja uczestnictwa pracownik instytucji (.pdf)

Projekt 8.9 Za艂膮cznik nr 2 O艣wiadczenie uczestnika projektu (.pdf)

Projekt 8.9 Formularz rekrutacyjny ucze艅 (.pdf)

Projekt 8.9 Formularz rekrutacyjny pracownik instytucji (.pdf)


Beneficjent Projektu wraz z Realizatorami informuje, i偶 od pocz膮tku realizacji projektu
do dnia 31 grudnia 2017 r. zakwalifikowano do udzia艂u w projekcie
248 uczestnik贸w (121 uczennic / 127 uczni贸w).

Rekrutacj臋 do projektu poprzedzi艂y dzia艂ania informacyjno-promocyjne w postaci m.in.: og艂osze艅 na stronach internetowych oraz tablicach informacyjnych Powiatu i Realizator贸w. Rekrutacja przeprowadzona zosta艂a zgodnie z zasad膮 r贸wno艣ci szans kobiet i m臋偶czyzn oraz zapewni艂a jednakowy dost臋p do oferowanych wspar膰 bez wzgl臋du na p艂e膰, 艣wiatopogl膮d, wiek i niepe艂nosprawno艣膰.Harmonogram wsparcia

Harmonogram dodatkowych zaj臋膰 specjalistycznych - kwiecie艅 2018 (.pdf)

Harmonogram dodatkowych zaj臋膰 specjalistycznych - marzec 2018 (.pdf)

Harmonogram dodatkowych zaj臋膰 specjalistycznych - luty 2018 (.pdf)

Harmonogram dodatkowych zaj臋膰 specjalistycznych - stycze艅 2018 (.pdf)

Harmonogram dodatkowych zaj臋膰 specjalistycznych - grudzie艅 2017 (.pdf)Beneficjent informuje, i偶 w ramach projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kszta艂cenia zawodowego w powiecie wa艂eckim" w dniu 20.10.2017 r. zamie艣ci艂 na BIP-ie og艂oszenie o zam贸wieniu na us艂ugi przeprowadzenia szkole艅 i kurs贸w zawodowych dla uczni贸w szk贸艂 zawodowych i technik贸w.

Termin sk艂adania ofert zosta艂 wyznaczony na dzie艅 30.10.2017 r. godzina 11:15.

Og艂oszenie oraz za艂膮czniki dost臋pne s膮 na stronie zamawiaj膮cego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/76.dhtml
Beneficjent informuje, i偶 w ramach projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kszta艂cenia zawodowego w powiecie wa艂eckim" w dniu 26.10.2017 r. zamie艣ci艂 na BIP-ie og艂oszenie o zam贸wieniu na us艂ugi doskonalenia umiej臋tno艣ci i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktor贸w praktycznej nauki zawodu, zwi膮zanych z nauczanym zawodem (II post臋powanie).

Termin sk艂adania ofert zosta艂 wyznaczony na dzie艅 6.11.2017 r. godzina 10:15.

Og艂oszenie oraz za艂膮czniki dost臋pne s膮 na stronie zamawiaj膮cego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/77.dhtml
Beneficjent informuje, i偶 w ramach projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kszta艂cenia zawodowego w powiecie wa艂eckim" w dniu 01.12.2017 r. zamie艣ci艂 na BIP-ie og艂oszenie o zam贸wieniu na us艂ugi przeprowadzenia szkole艅 i kurs贸w zawodowych dla uczni贸w szk贸艂 zawodowych i technik贸w (II post臋powanie).

Termin sk艂adania ofert zosta艂 wyznaczony na dzie艅 11.12.2017 r. godzina 11:15.

Og艂oszenie oraz za艂膮czniki dost臋pne s膮 na stronie zamawiaj膮cego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/78.dhtml
Zamawiaj膮cy informuje, i偶 w ramach prowadzonego post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wa艂ecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych na us艂ugi przeprowadzenia szkole艅 i kurs贸w zawodowych dla uczni贸w szk贸艂 zawodowych i technik贸w w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kszta艂cenia zawodowego w powiecie wa艂eckim" wyd艂u偶ony zosta艂 termin sk艂adania ofert na dzie艅 15.12.2017 r. godzina 11:15.

Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia oraz zmiana za艂膮cznika nr 2 (szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia) dost臋pne s膮 na stronie zamawiaj膮cego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/78.dhtml
Zamawiaj膮cy informuje, i偶 w ramach prowadzonego post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wa艂ecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych na us艂ugi przeprowadzenia szkole艅 i kurs贸w zawodowych dla uczni贸w szk贸艂 zawodowych i technik贸w w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kszta艂cenia zawodowego w powiecie wa艂eckim" wyd艂u偶ony zosta艂 termin sk艂adania ofert na dzie艅 19.12.2017 r. godzina 10:15.

Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia oraz zmiana tre艣ci og艂oszenia dost臋pne s膮 na stronie zamawiaj膮cego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/78.dhtmlZamawiaj膮cy informuje, i偶 w ramach prowadzonego post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wa艂ecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych na us艂ugi doskonalenia umiej臋tno艣ci i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktor贸w praktycznej nauki zawodu, zwi膮zanych z nauczanym zawodem w ramach realizowanego projektu pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kszta艂cenia zawodowego w powiecie wa艂eckim" w dniu 10 stycznia 2018 r. zawarte zosta艂y umowy w zakresie:
 • cz臋艣ci trzydziestej trzeciej Kurs techniki sprzeda偶y,
 • cz臋艣ci trzydziestej pi膮tej Kurs obs艂uga klienta,
 • cz臋艣ci czterdziestej pi膮tej Kurs baristy,
 • cz臋艣ci czterdziestej sz贸stej Kurs barma艅ski,
 • cz臋艣ci pi臋膰dziesi膮tej pierwszej Obs艂uga kasy fiskalnej i terminali dla nauczycieli prowadz膮cych zaj臋cia na kierunku technik ekonomista, technik 偶ywienia i us艂ug gastronomicznych.Projekt pn.: "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kszta艂cenia zawodowego w powiecie wa艂eckim" dofinansowany ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
O艣 Priorytetowa 8 Edukacja
Dzia艂anie 8.9 Wsparcie szk贸艂 i plac贸wek prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe oraz uczni贸w uczestnicz膮cych w kszta艂ceniu zawodowym i os贸b doros艂ych uczestnicz膮cych w pozaszkolnych formach kszta艂cenia zawodowego w ramach Kontrakt贸w Samorz膮dowych