Charakterystyka








Powiat Wałecki

Powiat Wałecki - Dobry Klimat





























Porozumienie o Partnerskiej Współpracy między powiatami:
czarnkowsko - trzcianeckim, strzelecko - drezdeneckim i wałeckim






Powiat Wałecki - Dobry Klimat
Laur Powiatu Wałeckiego 2012 (I strona)   (II strona)
Wojewódzka Inaguracja Roku Szkolnego 2011/2012 w Wałczu
Laur Powiatu Wałeckiego 2011 (I strona)   (II strona)
Porozumienie o Partnerskiej Współpracy między powiatami: czarnkowsko - trzcianeckim, strzelecko - drezdeneckim i wałeckim