Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

Skład Rady Powiatu w Wałczu


PREZYDIUM RADY POWIATU W WAŁCZU

Lp.
IMIĘ I NAZWISKO
F U N K C J A

1.

Bogdan Białas

Przewodniczący Rady Powiatu

2.

Tadeusz Wenio


Wiceprzewodniczący

2.
Cezary SkrzypczakWiceprzewodniczący
RADNI RADY POWIATU W WAŁCZU

  Lp.
IMIĘ I NAZWISKO
K O M I T E T    W Y B O R C ZY
  1.
  Bogdan Białas
KWW RUCH SAMORZĄDOWY
ORS "PRZYSZŁOŚĆ"
  2.
  Janusz Ciaś
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
  3.
  Andrzej Gostołek
KWW RUCH SAMORZĄDOWY
ORS "PRZYSZŁOŚĆ"
  4.
  Jerzy Goszczyński
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  5.
  Jan Grudziński
KWW "NIEZALEŻNI"
  6.
  Anna Jarczewska
KWW ALTERNATYWA
DLA WSZYSTKICH
  7.
  Danuta Kęsek
KWW RUCH SAMORZĄDOWY
ORS "PRZYSZŁOŚĆ"
  8.
  Przemysław Maksymowicz
KWW "NIEZALEŻNI"
  9.
  Sławomir Niewczas
KWW RUCH SAMORZĄDOWY
ORS "PRZYSZŁOŚĆ"
  10.
  Ireneusz Sawczyszyn
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  11.
  Cezary Skrzypczak
KWW "NIEZALEŻNI"
  12.
  Tomasz Srebrzyński
KWW "NIEZALEŻNI"
  13.
  Janusz Różański
KWW "WSPÓLNY POWIAT"
  14.
  Bogdan Wankiewicz
KWW RUCH SAMORZĄDOWY
ORS "PRZYSZŁOŚĆ"
  15.
  Tadeusz Wenio
KWW RUCH SAMORZĄDOWY
ORS "PRZYSZŁOŚĆ"
  16.
  Mirosław Wiercioch
KWW WSPÓLNY POWIAT
  17.
  Roman Wiśniewski
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA