POWIAT WACKI

      Charakterystyka

POWIAT WA艁ECKI
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(obowi膮zek informacyjny realizowany w zwi膮zku z art. 13 i art. 14 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

a) Zarz膮d Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego maj膮cy siedzib臋 przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pe艂ni膮cy funkcj臋 Instytucji Zarz膮dzaj膮cej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach zbioru pn. "Projekty RPO WZ 2014 - 2020";

b) minister w艂a艣ciwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzib膮 przy ul. Wsp贸lnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. "Centralny system teleinformatyczny wspieraj膮cy realizacj臋 program贸w operacyjnych". - czytaj wi臋cejTytu艂 projektu: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jako艣ci i efektywno艣ci kszta艂cenia w zakresie kompetencji kluczowych uczni贸w lice贸w og贸lnokszta艂c膮cych w powiecie wa艂eckim"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Dzia艂anie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szk贸艂 i plac贸wek prowadz膮cych kszta艂cenie og贸lne oraz uczni贸w uczestnicz膮cych w kszta艂ceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontrakt贸w Samorz膮dowych.

Cel g艂贸wny projektu:

Kszta艂towanie w艣r贸d uczni贸w, zar贸wno z problemami edukacyjnymi jak i uczni贸w zdolnych, kompetencji kluczowych oraz budowanie potrzeb: samorealizacji, przedsi臋biorczego my艣lenia, permanentnego kszta艂cenia dostosowanych do rynku pracy s艂u偶膮cych rozwojowi wojew贸dztwa zachodniopomorskiego i powiatu wa艂eckiego.

Planowane efekty:
  • 488 uczni贸w lice贸w og贸lnokszta艂c膮cych nab臋dzie kompetencje kluczowe po zako艅czeniu projektu;
  • 3 licea og贸lnokszta艂c膮ce b臋d膮 wykorzystywa艂y doposa偶enie pracowni przedmiotowych do prowadzenia zaj臋膰 edukacyjnych;
  • 3 licea og贸lnokszta艂c膮ce b臋d膮 wykorzystywa艂y sprz臋t TIK do prowadzenia zaj臋膰 edukacyjnych;
  • 65 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nab臋dzie kompetencje po realizacji programu.
Realizacja projektu przyczyni si臋 do osi膮gni臋cia celu szczeg贸艂owego dzia艂ania 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szk贸艂 i plac贸wek prowadz膮cych kszta艂cenie og贸lne oraz uczni贸w uczestnicz膮cych w kszta艂ceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontrakt贸w Samorz膮dowych.

Realizacja projektu wp艂ynie na popraw臋 efektywno艣ci i atrakcyjno艣ci kszta艂cenia, wzrost zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi i j臋zykami, umiej臋tnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, a w szczeg贸lno艣ci w celu odnalezienia swojego miejsca na rynku pracy. Projekt r贸wnie偶 ma na celu wyrobienie nawyku i potrzeby ci膮g艂ego samodoskonalenia i permanentnej edukacji przez ca艂e 偶ycie. Realizacja projektu wp艂ynie pozytywnie na poziom wynik贸w matur.

Warto艣膰 projektu: 1 330 028,14 z艂.
Wk艂ad Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego: 1 130 522,92 z艂.
Wk艂ad bud偶etu pa艅stwa: 66 501,40 z艂.

Harmonogramy zaj臋膰 pozalekcyjnych - 2018

ZS Nr 1 w Wa艂czu
ZS Nr 4 RCKU w Wa艂czu
PCKZiU w Wa艂czu

W dniu 17 pa藕dziernika br. w Powiatowym Centrum Kszta艂cenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Bankowej 13 w Wa艂czu odby艂o si臋 uroczyste wr臋czenie dyplom贸w potwierdzaj膮cych przyznanie stypendi贸w w ramach projektu pn.: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienia jako艣ci i efektywno艣ci kszta艂cenia w zakresie kompetencji kluczowych uczni贸w lice贸w og贸lnokszta艂c膮cych w powiecie wa艂eckim" oraz projektu pn.: "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kszta艂cenia zawodowego w powiecie wa艂eckim".
Powiat Wa艂ecki Powiat Wa艂ecki
W tym roku odby艂a si臋 druga tura przyznania 39 stypendi贸w najzdolniejszym uczniom szk贸艂 ponadgimnazjalnym, kt贸rzy w ka偶dym projekcie spe艂nili wymagane kryteria.

Podstawowym kryterium przyznania stypendium jest uczestnictwo w projekcie, aktywno艣膰 podczas zaj臋膰 organizowanych w ramach projektu oraz bardzo dobre wyniki w nauce. W projekcie pn.: "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kszta艂cenia zawodowego w powiecie wa艂eckim" zwr贸cono tak偶e uwag臋 na opinie od pracodawcy, u kt贸rego zosta艂 odbyty sta偶 b膮d藕 praktyka.

W ramach projektu "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienia jako艣ci i efektywno艣ci kszta艂cenia w zakresie kompetencji kluczowych uczni贸w lice贸w og贸lnokszta艂c膮cych w powiecie wa艂eckim" przyznano 9 uczniom stypendium na okres roku szkolnego 2018/2019 na 10 miesi臋cy.

W ramach projektu "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kszta艂cenia zawodowego w powiecie wa艂eckim" przyznano 30 uczniom stypendium na okres roku szkolnego 2018/2019 na 12 miesi臋cy.

Projekty wsp贸艂finansowane s膮 przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz bud偶etu pa艅stwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.W ramach projektu pn.: "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jako艣ci i efektywno艣ci kszta艂cenia w zakresie kompetencji kluczowych uczni贸w lice贸w og贸lnokszta艂c膮cych w powiecie wa艂eckim" zosta艂 zakupiony oraz zamontowany sprz臋t:
  • tablice interaktywne z oprogramowaniem,
  • zestaw interaktywny: tablica dotykowa z projektorem kr贸tkoogniskowym, uchwytem 艣ciennym i kablem HDMI 10m,
  • projektora kr贸tkoogniskowego z uchwytem 艣ciennym i kablem HDMI 10m
  • aparat fotograficzny.W dniu 8 lutego 2018 r. w Powiatowym Centrum Kszta艂cenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Bankowej 13 w Wa艂czu odby艂o si臋 uroczyste wr臋czenie dyplom贸w potwierdzaj膮cych przyznanie stypendi贸w w ramach projektu pn. : "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienia jako艣ci i efektywno艣ci kszta艂cenia w zakresie kompetencji kluczowych uczni贸w lice贸w og贸lnokszta艂c膮cych w powiecie wa艂eckim" oraz projektu pn.: "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kszta艂cenia zawodowego w powiecie wa艂eckim".

Stypendia zosta艂y przyznanie 39 najzdolniejszym uczniom szk贸艂 ponadgimnazjalnym, kt贸rzy spe艂nili wymagane kryteria w zakresie bardzo dobrych wynik贸w w nauce z przedmiot贸w matematyczno- przyrodniczych, j臋zyk贸w obcych i przedsi臋biorczo艣ci oraz uczni贸w kt贸rzy wykazuj膮 szczeg贸lne zdolno艣ci w zakresie wybranej 艣cie偶ki zawodowej.

W ramach projektu "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienia jako艣ci i efektywno艣ci kszta艂cenia w zakresie kompetencji kluczowych uczni贸w lice贸w og贸lnokszta艂c膮cych w powiecie wa艂eckim" przyznano 9 uczniom stypendium na okres roku szkolnego 2017/2018.

W ramach projektu "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kszta艂cenia zawodowego w powiecie wa艂eckim". Przyznano 30 uczniom stypendium na okres roku szkolnego 2017/2018.

Projekty wsp贸艂finansowane s膮 przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz bud偶etu pa艅stwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.Zawiadomienie o rekrutacji

Powiat Wa艂ecki prowadzi rekrutacj臋 do projektu "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jako艣ci i efektywno艣ci kszta艂cenia w zakresie kompetencji kluczowych uczni贸w lice贸w og贸lnokszta艂c膮cych w powiecie wa艂eckim" Dzia艂anie: 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szk贸艂 i plac贸wek prowadz膮cych kszta艂cenie og贸lne oraz uczni贸w uczestnicz膮cych w kszta艂ceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontrakt贸w Samorz膮dowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.

Rekrutacja prowadzona jest w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Wa艂czu przy ul. D膮browskiego 17 w pokoju nr 102 i 302 oraz w sekretariatach szk贸艂: Zespole Szk贸艂 nr 1 w Wa艂czu przy ul. Kili艅szczak贸w 59; Zespole Szk贸艂 nr 4 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wa艂czu ul. Po艂udniowej 10 A; Powiatowym Centrum Kszta艂cenia Zawodowego i Ustawicznego w Wa艂czu przy ul. Budowlanych 4;

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z 搂3 Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Regulamin oraz dokumentacja rekrutacyjna znajduje si臋 na stronie internetowej powiatu: www.powiatwalecki.pl w biurze projektu oraz w sekretariatach szk贸艂 oraz na stronach internetowych szk贸艂 bior膮cych udzia艂 w projekcie.

W przypadku potrzeby indywidualnego spotkania w sprawie rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu: 067 250 84 58.

Pliki do pobrania (.pdf):

Regulamin

Beneficjent informuje, i偶 w ramach projektu pn. "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jako艣ci i efektywno艣ci kszta艂cenia w zakresie kompetencji kluczowych uczni贸w lice贸w og贸lnokszta艂c膮cych w powiecie wa艂eckim" w dniu 04.12.2017 r. zamie艣ci艂 na BIP-ie og艂oszenie o zam贸wieniu na us艂ugi przeprowadzenia kurs贸w, szkole艅 doskonal膮cych oraz studi贸w podyplomowych dla nauczycieli.

Termin sk艂adania ofert zosta艂 wyznaczony na dzie艅 12.12.2017 r. godzina 10:15.

Og艂oszenie oraz za艂膮czniki dost臋pne s膮 na stronie zamawiaj膮cego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/79.dhtmlBeneficjent informuje, i偶 w ramach projektu pn. "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jako艣ci i efektywno艣ci kszta艂cenia w zakresie kompetencji kluczowych uczni贸w lice贸w og贸lnokszta艂c膮cych w powiecie wa艂eckim" w dniu 18.12.2017 r. zamie艣ci艂 na BIP-ie og艂oszenie o zam贸wieniu na us艂ugi przeprowadzenia kurs贸w, szkole艅 doskonal膮cych oraz studi贸w podyplomowych dla nauczycieli.

Termin sk艂adania ofert zosta艂 wyznaczony na dzie艅 27.12.2017 r. godzina 12:15.


Og艂oszenie oraz za艂膮czniki dost臋pne s膮 na stronie zamawiaj膮cego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/80.dhtmlBeneficjent informuje, i偶 w ramach projektu pn. "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jako艣ci i efektywno艣ci kszta艂cenia w zakresie kompetencji kluczowych uczni贸w lice贸w og贸lnokszta艂c膮cych w powiecie wa艂eckim" w dniu 22.12.2017 r. zamie艣ci艂 na BIP-ie og艂oszenie o zam贸wieniu na dostaw臋 wyposa偶enia pracowni szkolnych obejmuj膮c膮 dodatkowo jego rozmieszczenie i instalacj臋.

Termin sk艂adania ofert zosta艂 wyznaczony na dzie艅 5 stycznia 2018 r. godzina 12.15


Og艂oszenie oraz za艂膮czniki dost臋pne s膮 na stronie zamawiaj膮cego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/81.dhtmlZamawiaj膮cy informuje, i偶 w ramach prowadzonego post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wa艂ecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych na dostaw臋 wyposa偶enia pracowni szkolnych obejmuj膮cych jego rozmieszczenie i instalacj臋 (og艂oszenie nr 635695-N-2017 dnia 2017-12-22) wyd艂u偶ony zosta艂 termin sk艂adania ofert na dzie艅 08.01.2018 r. godzina 12:15.

Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia oraz zmiana Specyfikacji Istotnych warunk贸w Zam贸wienia SIWZ dost臋pne s膮 na stronie zamawiaj膮cego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/81.dhtmlZamawiaj膮cy informuje, i偶 w ramach prowadzonego post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wa艂ecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych na dostaw臋 wyposa偶enia pracowni szkolnych obejmuj膮cych jego rozmieszczenie i instalacj臋 (og艂oszenie nr 635695-N-2017 dnia 2017-12-22) wyd艂u偶ony zosta艂 termin sk艂adania ofert na dzie艅 09.01.2018 r. godzina 12:15.

Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia oraz zmiana Specyfikacji Istotnych warunk贸w Zam贸wienia SIWZ dost臋pne s膮 na stronie zamawiaj膮cego pod adresem: https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/81.dhtmlBeneficjent informuje, i偶 w ramach projektu pn. "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jako艣ci i efektywno艣ci kszta艂cenia w zakresie kompetencji kluczowych uczni贸w lice贸w og贸lnokszta艂c膮cych w powiecie wa艂eckim" w dniu 29.12.2017 r. zamie艣ci艂 na BIP-ie og艂oszenie o zam贸wieniu na us艂ugi przeprowadzenia kurs贸w, szkole艅 doskonal膮cych oraz studi贸w podyplomowych dla nauczycieli (III post臋powanie).

Termin sk艂adania ofert zosta艂 wyznaczony na dzie艅 11.01.2018 r. godzina 12:15.

Og艂oszenie oraz za艂膮czniki dost臋pne s膮 na stronie zamawiaj膮cego pod adresem:
https://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/82.dhtmlZamawiaj膮cy informuje, i偶 w ramach prowadzonego post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wa艂ecki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych na dostaw臋 wyposa偶enia pracowni szkolnych obejmuj膮c膮 dodatkowo jego rozmieszczenie i instalacj臋 w ramach projektu pn. "Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jako艣ci i efektywno艣ci kszta艂cenia w zakresie kompetencji kluczowych uczni贸w lice贸w og贸lnokszta艂c膮cych w powiecie wa艂eckim" w dniu 5 lutego 2018 r. podpisana zosta艂a umowa z Wykonawc膮.