Poprawny CSS!
Powiat Wałecki

O POWIECIE
Powierzchnia ogółem: 1415 km2
Ludność ogółem: 53578
Ludność
na 1 km2
:
38,0
Miejsca
noclegowe
:
1524


    
Powiat Wałecki usytuowany jest na Pojezierzu Wałeckim we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. W skład powiatu wchodzi pięć gmin: trzy gminy miejsko-wiejskie Człopa, Mirosławiec, Tuczno, oraz wiejska gmina Wałcz i miejska gmina miasto Wałcz - centrum kulturalne i siedziba administracyjna starostwa.

Położenie:
  • w południowo - wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, na pograniczu z województwami: wielkopolskim i lubuskim,

  • powiatami graniczącymi sa: choszczeński, drawski, złotowski, pilski, czarnkowsko-trzcianecki i strzelecko- drezdenecki,

  • w strefie pojeziernej, na obszarze dwóch krain geograficznych Pojezierza Wałeckiego i Równiny Wałeckiej,

  • na skrzyżowaniu dróg krajowych (w Wałczu) Nr 10 i Nr 22.
      Wałcz oraz jego piękne okolice z licznymi lasami, jeziorami oraz ładnymi krajobrazami na stosunkowo znacznych obszarach zachował swój naturalny charakter. Na terenie powiatu znajduje się wiele rezerwatów przyrody m.in. "Wielki Bytyń" w gminach Mirosławiec,Tuczno i Wałcz, w którym występują 247 gatunków roślin w tym 17 gatunków drzew. Bogaty świat zwierząt: dziki, sarny, jelenie, lisy, borsuki, kuny leśne, łasice, wydry, bobry, żubry, orliki krzykliwe i wiele innych. Są tu szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, wodne, baza noclegowa, sportowa, rekreacyjna.
      Główne kierunki rozwoju powiatu związane są z turystyką i rolnictwem.