POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka


 •   Umowa o przyznaniu pomocy nr 00254-6935-UM1610396/17 zawarta w dniu 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Wałeckim - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki.

 •   Umowa o przyznaniu pomocy nr 00251-6935-UM1610397/17 zawarta w dniu 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Wałeckim - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice.

 • POWIAT WALECKI
  Zakończono roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", objętego PROW na lata 2014-2020.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Parametry przebudowanej drogi:
  • klasa drogi - L;
  • kategoria ruchu - KR 1;
  • szerokość jezdni - 3,5 m;
  • szerokość pobocza utwardzonego - 1,0 m SL, 1,5 m SP
  Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Wałecki wspólnie z Gminą Tuczno. Wykonawcą robót była firma "POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE" S.A, ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie.

  Całkowity koszt zadania wyniósł 537 973,73 zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", objętego PROW na lata 2014-2020 wynosi 238 909,00 zł.  W trakcie realizacji są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki. Zadanie realizowane jest przez Powiat Wałecki wspólnie z Gminą Tuczno.
  Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 sierpnia 2018 r.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki  Dnia 19 kwietnia 2018 r. w ramach realizacji operacji pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2302Z w miejscowości Jeziorki" przekazano teren budowy dla Wykonawcy. Operacja realizowana jest na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00254-6935-UM1610396/17 zawartej w dniu 28 grudnia 2017 r., współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", objętego PROW na lata 2014-2020.  PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 2302Z W MIEJSCOWOŚCI JEZIORKI

  W dniu 12 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Wałeckim a "POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE" S.A. o roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki.

  Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem w zakresie: 4.7 Budowa lub przebudowa dróg gminnych lub powiatowych, które: umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej.

  Przebudowa drogi powiatowej nr 2302Z (na długości 1,114 km) w miejscowości Jeziorki, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz ułatwi dojazd mieszkańcom Jeziorek do obiektów użyteczności publicznej.

  Zadanie ma na celu upłynnienie ruchu (poszerzenie jezdni, usunięcie znacznych deformacji i ubytków w jezdni), zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu: pieszych i kołowych, poprawa stanu środowiska (poprawa odpływu wód opadowych, usunięcie ubytków i zastoisk wodnych).

  Zaprojektowano przebudowę drogi o następujących parametrach:
  • klasa drogi - L;
  • kategoria ruchu - KR 1;
  • szerokość jezdni - 3,5 m;
  • szerokość pobocza utwardzonego - 1,0 m SL, 1,50 m SP
  Wartość robót budowlanych: 537 973,73 zł
  Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020:
  238 909,00 zł
  Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Gminy Tuczno  Powiat Wałecki informuje, iż w ramach realizowanej operacji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice" oraz operacji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki" w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wałeckiego http://bip.powiatwalecki.pl/zamowienia/pokaz/83.dhtml zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane polegające na przebudowie dróg zamawiającego.

  Termin składania ofert w postępowaniu: 23 lutego 2018 r. godz. 12:15.

  Operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", objętego PROW na lata 2014-2020.  W dniu 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego a Powiatem Wałeckim podpisana została umowa o przyznaniu pomocy nr 00254-6935-UM1610396/ 17 dla operacji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

  Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem w zakresie: 4.7 Budowa lub przebudowa dróg gminnych lub powiatowych, które: umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej.

  Całkowita wartość operacji: 375 466,86 zł
  Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 238 909,00 zł
  Wkład własny Gminy Tuczno: 136 557,86 zł
  "Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
  Operacja mająca na celu przebudowę drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: ułatwienie dojazdu mieszkańcom Jeziorek
  do obiektów użyteczności publicznej.

  Umowa o przyznaniu pomocy nr 00254-6935-UM1610396/17
  z dnia 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim
  a Powiatem Wałeckim


  1) Cel operacji:

  Przebudowa drogi powiatowej nr 2302Z (na długości 1,114 km) w miejscowości Jeziorki, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz ułatwi dojazd mieszkańcom Jeziorek do obiektów użyteczności publicznej.

  Zadanie ma na celu upłynnienie ruchu (poszerzenie jezdni, usunięcie znacznych deformacji i ubytków w jezdni), zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu: pieszych i kołowych, poprawa stanu środowiska (poprawa odpływu wód opadowych, usunięcie ubytków i zastoisk wodnych).

  2) Przewidywane wyniki operacji:

  Przewidywany wskaźnik realizacji operacji to przebudowa drogi powiatowej na odcinku 1,114 km.

  3) Nazwa operacji:

  Przebudowa drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki.

  4) Nazwa działania PROW 2014 - 2020:

  Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem w zakresie: 4.7 Budowa lub przebudowa dróg gminnych lub powiatowych, które: umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej.  home