POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka


dla Inwestora, Turysty i Ciebie
 •  Agroturystyka
 •  Szlaki rowerowe
 •  Szlaki kajakowe
 •  Szlaki piesze
 •  Stadniny koni
 •  Kapliczki w powiecie wałeckim

 • Powiat Wałecki
  Szlaki piesze
  Powiat Wałecki
  1a. Szlak czerwony WK 1135c (dawny PI 1840c) - 12,4 km : Nadarzyce PKS - mostek na rz. Piława - drogi leśne - okolice j. Dobre - okolice j. Karpiowe. mapa

  1b. Szlak czerwony ZP 1135c (dawny PI 1840c) - 87,6 km : Okolice j. Karpiowe - skrzyżowanie z szos± Golce - Zdbice - 1,2 km szos± - Staw Leszczyński - "Przesmyk śmierci" - zachodni brzeg j. Łubianka - most na rz. Dobrzyca - okolice j. Ostrowieckie Duże - j. Karasiowe - szosa Wałcz - Jastrowie - j. Chmiel Duży i Mały - pozostałości bunkrów "Czapa Hitlera" - Wałcz - Cmentarz Wojenny - most wisz±cy (Kłosowski) nad j. Raduń - j. Dybrzno - okolice j. Zielno, j. Smolno Wielkie, j. Smolno, j. Sumile - Nakielno - szosa Rutwica - Zdbowo - Strzeliny - Tuczno - Martew - Martwica - parking zwany Gwiazd± lub Drewnianym Kamieniem - okolice j. Ostrowiec Mały (Wydrowe) - okolice j. Jamno (Samel) - ¦miałkowe Wzgórza - mostek na rz. Płociczna - Pustelnia - DPN - rz. Cieszynka - Załom - grodzisko nad rz. Cieszynk± - Człopa PKS (dawny PKP). mapa1 , mapa2.


  2. Szlak niebieski WK 3508 n - 11 km: Nadarzyce PKS - okolice mostu na rz. Płytnica - rezerwat przyrody "Diabli Skok". mapa

  3. Szlak niebieski ZP 1127n (dawny PI 1863n) - 45 km: Mirosławiec PKS - Muzeum "Walk o Wał Pomorski" - j. Kosiakowo - Letnica (Setnica) - Hanki - j. Wuksnik (Okoninek) - szosa Nr 10 (Mirosławiec - Wałcz) - Toporzyk - j. Pogorzelskie (Kocie) - Mirosławiec Górny (Osiedle) - j. Gniewosz (Harcerskie) - Orla - j. Orle Wielkie - okolice Łowicza Wałeckiego - mostek na rz. Korytnica - Mirosławiec PKS. mapa

  4. Szlak niebieski ZP 1130n (dawny PI 1864n) - 4 km: Ostrowiec PKS - dawny nasyp kolejowy - "czołgówka" - szosa Wałcz - Jastrowie - Leśniczówka Wałcz. mapa

  5. Szlak niebieski ZP 1131n (dawny PI 1823n) - 10 km: Wałcz Raduń (dawny PKP) - ogródki działkowe Morzyce - Leśniczówka Morzyce - (ścieżka przyrodniczo - leśna - 3 km) - pozostałości Dębu Piastowskiego - j. Raduń, most wisz±cy (Kłosowski), okolice Bukowiny - Wałcz, plaża - Wałcz Raduń (dwany PKP). mapa
  Powiat Wałecki


  6. Szlak niebieski ZP 1139n - 8,5 km: Tuczno rynek - Nadleśnictwo - droga leśna Tuczno - Jeziorki - droga leśna Złotowo - Tuczno - pole biwakowe "Cypel" - Tuczno. mapa


  7. Szlak zielony WK 3507z - 20 km: Jastrowie Ośrodek Kultury - Zagórze - Samborsko (pomnik przyrody, lipa "Marysieńka") - BrzeĽnica - Budy - mostek rz. Płytnica - rezerwat przyrody "Diabli Skok" mapa

  8. Szlak zielony ZP 1128z (dawny PI 1820z) - 11 km: Wałcz PKS - pozostałości bunkrów "Czapa Hitlera" - j. Chmiel Mały i Duży - strumyk z rozlewisk Dobrzycy - Czapla - most na rz. Dobrzycy - Wiesiółka PKS mapa

  9. Szlak zielony ZP 1133z (dawny PI 1865z) - 13 km: Nakielno PKS - ośrodek żeglarski - obrzeże rezerwatu przyrody "Wielki Bytyń" - mostek na rz. Drzewoszewo - szosa Próchnowo - Piecnik - Próchnowo PKS mapa

  10. Szlak zielony ZP 1136z (dwany PI 1824z) - 30 km: Tuczno rynek - Nadleśnictwo - most na rz. Młynówka (Runica) - Martew - BrzeĽniak - Golin - Człopa - Trzebin - Przelewice - mostek na rz. Człopica - Żelichowo PKS mapa

  11. Szlak zielony ZP 1162z - 29 km: Mirosławiec Muzeum "Walk o Wał Pomorski" - okolice j. Gniewosz - j. Orłowo (Dęby) - Orla - okolice j. Orle Wielkie - Łowicz Wałecki - Stara Korytnica (rz. Korytnica i pozostałości młyna wodnego) - j. Kosiakowo - szosa Mirosławiec - Hanki - Mirosławiec park - Mirosławiec Muzeum mapa

  12. Szlak żółty WK 3501y (dwany PI 1811y) - 82,5 km: Podgaje PKS - Grudna obok mostu na rz. Gwdzie - szlak leśny - droga leśna do mostu na rz. Młynówka - mostek na strumieniu kończ±cym j. Małe i Duże - Jastrowie - dawny nasyp kolejowy - drogi leśne obok Gwdy do Ptuszy - Płytnica - przejazd kolejowy - Leśniczówka Wrzosy - j. Krępsko ¦rednie - "Kamień Papieski" nad jeziorem - okolice j. Krępsko Górne - Piaskinia - Trzebieszki - rezerwat "Diabli Skok" - Szwecja - Stanica ZHP Zdbice - j. Dobre mapa

  13. Szlak żółty ZP 3001y - 20 km: Człopa PKS (dwany PKP) - okolice rz. Cieszynki i grodziska - j. Białe (Kochlin Wielki) - j. Dłusko (Słowie) - Jagoda - DPN - okolice rz. Płociczna i Drawa - most nad rz. Draw± - Stare Osieczno PKS (dalej szlak LB 3001y do WK 3001y) mapa

  14. Szlak żółty ZP 1129y (dawny PI 1821y) - 14 km: Wałcz PKS - ogródki działkowe - most na rz. Dobrzyca - j. Łubianka - stanica ZHP - Ostrowiec PKS mapa

  15. Szlak żółty ZP 1138y - 12 km: Tuczno PKS - plaża - pole biwakowe "u Szymona" - rynek, zamek, kościół - dawny młyn - stanica ZHP - most na rz. Rudnica (Młynówka) - pole biwakowe "Cypel" - Tuczno Zajazd "Dobrawa" - UM i G - Tuczno PKS mapa


  16. Szlak czarny ZP 1132s (dawny PI 1861s) - 44 km: Nakielno PKS - rezerwat przyrody - południowy koniec j. Betyń - okolice wioski Betyń - okolice dawnego grodziska - okolice stanicy ZHP k. Próchnowa Nowego - Próchnowo - płn. koniec j. Betyń - j. Bobrowe - j. Głębokie, Piecnik - Toporzyk - szosa Mirosławiec - Czaplinek i Złocieniec - Żabin - Wierzchowo Pomorskie - stadion sportowy - Wierzchowo Pom. PKS mapa

  17. Szlak czarny ZP 1134s (dawny PI 1862s) - 16 km: Zdbice PKS - Morzyca - rezerwat przyrody "Golcowe Bagno" - Golce - rz. Dobrzyca - okolice wsi Dobrzyca - szosa Wałcz - Czaplinek - Iłowiec" PKS mapa

  18. Szlak czarny ZP 1160s - 17 km: Załom PKS - Leśniczówka "Borowik" - Leśniczówka "Jeleni Róg" - Jagoda - Szczuczarz - Przelewice PKS mapa

  Razem: 487 km

  "Kamień Papieski" nad j. Krępsko Średnie - szlak Nr 12

  Znakarz Szlaków Nizinnych
  Andrzej Dobrowolski
  15.07.2005 r.


  WP - Województwo Wielkopolskie
  ZP - Województwo Zachodniopomorskie
  PI - byłe Województwo Pilskie
  LB - Województwo Lubuskie